Programma Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Programma Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, 5613

Periode:                                        september 2010 - juni 2011
Hoofddocenten:                          Mr. J.A.M. ten Berg en Mr. A.F.J.A. Leijten
Locatie 15 en 16 september:  Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist
Overige data:                              Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht

Wo 15 september

14.00-17.00

Kapitaalbescherming bij oprichting
Voorfase, oprichtingshandeling

Mr. J.A.M. ten Berg
notaris Loyens & Loeff Rotterdam

19.00-22.00

Kapitaalbescherming na oprichting
Kapitaalbeschermingrecht: inbreng na
oprichting, dividend, nachgründung, etc

Mw. mr. M. Bijkerk
notaris Houthoff Buruma Amsterdam

Do 16 september

09.30-12.30

Corporate Governance
                                                     (huiswerkvrij)

Mr. Ch.E. Honée
advocaat Allen & Overy Amsterdam

13.30-16.30

Aandelen en effecten
Soorten aandelen en effecten

Mr. G.W.Ch. Visser
notaris Allen & Overy Amsterdam

Di 12 oktober

09.45-12.45

Besluitvorming en vertegenwoordiging
Besluitvormingsprocedures, ongeldigheid
van besluiten; vertegenwoordiging
van rechtspersonen

Mw. Mr. dr. H.E. Boschma
universitair hoofddocent
ondernemingsrecht Rijksuniversiteit
Groningen

13.30-16.30

Belangenvermenging en tegenstrijdig belang  
Regelgeving en rechtspraak op het terrein van
tegenstrijdige belangen

Mr. A.F.J.A. Leijten
advocaat Stibbe Amsterdam

Di 9 november

09.45-12.45

Aandeelhouders - en stemovereenkomsten
Soorten en doeleinden van deze overeen-
komsten, rechtsgeldigheid,
vennootschappelijke werking

Mr. J.M. Blanco Fernández
advocaat te Amsterdam

13.30-16.30

Personenvennootschappen
(Nieuwe) regeling voor de v.o.f.,
de maatschap en de c.v.

Mr. J.M. Blanco Fernández
voornoemd

Di 14 december

09.45-12.45

Rechtspersoon en aansprakelijkheid I
Interne aansprakelijkheid: incl in faillissement
en bestuurdersaansprakelijkheid

Mw. mr. drs. D.A.M.H.W. Strik
advocaat Linklaters LLP, Amsterdam

13.30-16.30

Rechtspersoon en aansprakelijkheid II
Externe aansprakelijkheid: vrijwillig en
onvrijwillig

Mw. mr. dr. H.E. Boschma
voornoemd

Wo 19 januari

09.45-12.45

Juridische fusie en juridische splitsing
Fusie en splitsingsvarianten, procedures,
rechtsbetrekkingen etc.

Mr. J.D.M. Schoonbrood
notaris De Brauw Blackstone
Westbroek Amsterdam

Mr. V.A.E.M. Meijers
notaris Civil Code, Den Haag en universitair docent
Universiteit Leiden

13.30-16.30

Verantwoordelijkheden voor de jaarrekening  
Verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening

Prof. mr. H. Beckman
hoogleraar jaarrekeningen-
recht, Erasmus Universiteit
Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht, i.h.b. jaarrekeningenrecht Rijks-
universiteit Groningen en advocaat Stibbe Amsterdam

Wo 16 februari

09.45-12.45

Certificering van aandelen
Certificering, met name rondom opvolging van
kapitaalverschaffers

Prof. mr. W.J. Oostwouder
advocaat Loyens & Loeff
Amsterdam, hoogleraar Universiteit Utrecht

13.30-16.30

Stichting en vereniging in het ondernemingsrecht
Stichting en vereniging en belangrijke
verschillen met NV en BV;
gebruik van deze rechtsvormen in het
ondernemingsrecht

Mr. P.H.N. Quist
notaris Stibbe Amsterdam

Wo 23 maart

09.45-12.45

Openbare biedingen en verplicht bod
inclusief uitkoop

Mr. P. D. Olden
advocaat NautaDutilh Amsterdam
Mr. C.J.C. de Brauw
advocaat NautaDutilh Amsterdam

13.30-16.30

Beschermingsconstructies
Juridische vormgeving, geldigheid en
houdbaarheid; relevante regelgeving

Mr. L. Groothuis
advocaat NautaDutilh Amsterdam

Wo 20 april

09.45-12.45

Enquêterecht
Enquêteprocedure en uitspraken van de
ondernemingskamer; doeleinden en gebruik van enquêterecht

Mr. M. Brink
advocaat Van Benthem & Keulen
Utrecht

13.30-16.30

Medezeggenschapsrecht

Prof. mr. L.C.J. Sprengers
advocaat Advokaten Kollektief
Utrecht en hoogleraar aan de
Universiteit van Leiden

Wo 18 mei

09.45-12.45

Concernrecht  
Ondernemingsrechtelijke vraagstukken die
worden opgeroepen door concern-
verhoudingen (o.a. instructiebevoegdheid,
doorbraak van aansprakelijkheid,
concernfinanciering)

Prof. mr. S.M. Bartman
hoogleraar ondernemingsrecht
Universiteit Leiden en cassatie-
advocaat bij DLA Piper Amsterdam

13.30-16.30

Geschillen tussen aandeelhouders 
Wettelijke geschillenregeling, andere procedures en
contractuele geschillenclausules

Mr. A.R.J. Croiset van Uchelen
senior partner Allen & Overy
Amsterdam

Wo 15 juni

Mondeling examen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minutenpauze
Wijzigingen voorbehouden


vignet

55