Programma Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Periode: maart 2010 – december 2010

Hoofddocenten: Mr. J.A.M. ten Berg en mr. A.F.J.A. Leijten

Locatie 1 en 2 maart: Efteling Hotel te Kaatsheuvel

Overige data: Park Plaza Utrecht

ma 1 maart

14.00 - 17.00

Kapitaalbescherming bij oprichting
Voorfase, oprichtingshandeling

Mr. J.A.M. ten Berg
notaris Loyens & Loeff Rotterdam

19.00 - 22.00

Kapitaalbescherming na oprichting
Kapitaalbeschermingrecht: inbreng na oprichting, dividend, nachgründung, etc

Mw. mr. M. Bijkerk
notaris Houthoff Buruma Amsterdam

di 2 maart

09.30 - 12.30

Aandelen en effecten
Soorten aandelen en effecten

Mr. G.W.Ch. Visser
notaris Allen & Overy Amsterdam

13.30 - 16.30

Corporate Governance

(huiswerkvrij)

Mr. Ch.E. Honée
advocaat Allen & Overy Amsterdam

ma 19 april

09.45 - 12.45

Juridische fusie en juridische splitsing
Fusie en splitsingsvarianten, procedures, rechtsbetrekkingen etc.

Mr. J.D.M. Schoonbrood
notaris De Brauw Blackstone
Westbroek Amsterdam

Mr. V.A.E.M. Meijers
notaris Civil Code, Den Haag en universitair docent Universiteit Leiden

13.30 - 16.30

Besluitvorming en vertegenwoordiging
Besluitvormingsprocedures, ongeldigheid van besluiten; vertegenwoordiging van rechtspersonen

Mw. Mr. dr. H.E. Boschma
universitair hoofddocent
ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen

wo 19 mei

09.45 - 12.45

Aandeelhouders - en stemovereenkomsten
Soorten en doeleinden van deze
overeenkomsten, rechtsgeldigheid,
vennootschappelijke werking

Mr. J.M. Blanco Fernández
advocaat te Amsterdam

13.30 - 16.30

Personenvennootschappen
(Nieuwe) regeling voor de v.o.f.,
de maatschap en de c.v.

Mr. J.M. Blanco Fernández
voornoemd

ma 7 juni

09.45 - 12.45

Rechtspersoon en aansprakelijkheid I
Interne aansprakelijkheid: incl in faillissement
en bestuurdersaansprakelijkheid

Mr. M.H.J. van Maanen
advocaat BarentsKrans, Den Haag

13.30 - 16.30

Rechtspersoon en aansprakelijkheid II
Externe aansprakelijkheid: vrijwillig
en onvrijwillig

Mw. mr. dr. H.E. Boschma
voornoemd

ma 5 juli

09.45 - 12.45

Belangenvermenging en tegenstrijdig belang 
Regelgeving en rechtspraak op het terrein van tegenstrijdige belangen

Mr. A.F.J.A. Leijten
advocaat Stibbe Amsterdam

13.30 - 16.30

Verantwoordelijkheden voor de jaarrekening
Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Prof. mr. H. Beckman
hoogleraar jaarrekeningenrecht,
Erasmus Universiteit Rotterdam,
hoogleraar ondernemingsrecht, i.h.b. jaarrekeningenrecht Rijks-universiteit Groningen en advocaat Stibbe Amsterdam

ma 6 september

09.45 - 12.45

Certificering van aandelen
Certificering, met name rondom opvolging van kapitaalverschaffers

Prof. mr. W.J. Oostwouder
advocaat Loyens & Loeff Amsterdam, hoogleraar Universiteit Utrecht

13.30 - 16.30

Beschermingsconstructies
Juridische vormgeving, geldigheid en
houdbaarheid; relevante regelgeving

Mr. L. Groothuis
advocaat NautaDutilh Amsterdam

ma 27 september

09.45 - 12.45

Openbare biedingen en verplicht bod
inclusief uitkoop

Mr. P. D. Olden
advocaat NautaDutilh Amsterdam

Mr. C.J.C. de Brauw
advocaat NautaDutilh Amsterdam

13.30 - 16.30

Stichting en vereniging in het ondernemingsrecht
Stichting en vereniging en belangrijke verschillen met NV en BV;
Gebruik van deze rechtsvormen in het
ondernemingsrecht

Mr. P.H.N. Quist
notaris Stibbe Amsterdam

ma 1 november

09.45 - 12.45

Enquêterecht
Enquêteprocedure en uitspraken van de ondernemingskamer; doeleinden
en gebruik van enquêterecht

Mr. M. Brink
advocaat Van Benthem & Keulen Utrecht

13.30 - 16.30

Medezeggenschapsrecht

Prof. mr. L.C.J. Sprengers
advocaat Advokaten Kollektief
Utrecht en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden

ma 22 november

09.45 - 12.45

Concernrecht 
Feitelijke organisatie en werkwijze
van groepsstructuren en de juridische duiding daarvan (organisatierecht, instructierecht, vertegenwoordiging, aansprakelijkheid, etc.)

Prof. mr. S.M. Bartman
hoogleraar ondernemingsrecht
Universiteit Leiden en cassatie-advocaat BarentsKrans Den Haag

13.30 - 16.30

Geschillen tussen aandeelhouders                        
Wettelijke geschillenregeling,
andere procedures en contractuele geschillenclausules

Mr. A.R.J. Croiset van Uchelen
senior partner Allen & Overy Amsterdam

di 14 december

Mondeling examen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minutenpauze

Wijzigingen voorbehouden


vignet-eoa-3kl

logo55