Programma Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, voorjaar 2011

Concept
Programma Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, 5623


Periode
:                               febr/mrt 2011 - december 2011
Hoofddocenten:                 Mr. J.A.M. ten Berg
Mr. A.F.J.A. Leijten
Locatie 28 febr/1 maart:  Regardz Heerlickheijd te Ermelo
Locatie overige data:        Park Plaza te Utrecht

Ma 28 februari

13.00 - 16.00

Corporate Governance

16.30 - 19.30

Aandelen en effecten
Soorten aandelen en effecten

Di 1 maart

09.30 - 12.30

Kapitaalbescherming bij oprichting
Voorfase, oprichtingshandeling

13.30 - 16.30

Kapitaalbescherming na oprichting
Kapitaalbeschermingrecht: inbreng na oprichting, dividend,
nachgründung, etc

Ma 21 maart

09.45 - 12.45

Besluitvorming en vertegenwoordiging
Besluitvormingsprocedures, ongeldigheid van besluiten;
vertegenwoordiging van rechtspersonen

13.30 - 16.30

Belangenvermenging en tegenstrijdig belang          
Regelgeving en rechtspraak op het terrein van tegenstrijdige belangen

Ma 18 april

09.45 - 12.45

Aandeelhouders - en stemovereenkomsten
Soorten en doeleinden van deze overeenkomsten, rechtsgeldigheid,
vennootschappelijke werking

13.30 - 16.30

Personenvennootschappen
(Nieuwe) regeling voor de v.o.f., de maatschap en de c.v.

Ma 16 mei

09.45 - 12.45

Rechtspersoon en aansprakelijkheid I
Interne aansprakelijkheid: incl in faillissement en bestuurdersaansprakelijkheid

13.30 - 16.30

Rechtspersoon en aansprakelijkheid II
Externe aansprakelijkheid: vrijwillig en onvrijwillig

Ma 6 juni

09.45 - 12.45

Juridische fusie en juridische splitsing
Fusie en splitsingsvarianten, procedures, rechtsbetrekkingen etc.

13.30 - 16.30

Verantwoordelijkheden voor de jaarrekening        
Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Ma 27 juni

09.45 - 12.45

Certificering van aandelen
Certificering, met name rondom opvolging van kapitaalverschaffers

13.30 - 16.30

Stichting en vereniging in het ondernemingsrecht
Stichting en vereniging en belangrijke verschillen met NV en BV;
gebruik van deze rechtsvormen in het ondernemingsrecht

Ma 5 september

09.45 - 12.45

Openbare biedingen en verplicht bod
inclusief uitkoop

13.30 - 16.30

Beschermingsconstructies
Juridische vormgeving, geldigheid en houdbaarheid; relevante regelgeving

Ma 3 oktober

09.45 - 12.45

Enquêterecht
Enquêteprocedure en uitspraken van de ondernemingskamer;
doeleinden en gebruik van enquêterecht

13.30 - 16.30

Medezeggenschapsrecht

Ma 7 november

09.45 - 12.45

Concernrecht
Ondernemingsrechtelijke vraagstukken die worden opgeroepen door concernverhoudingen (o.a. instructiebevoegdheid, doorbraak van aansprakelijkheid, concernfinanciering)

13.30 - 16.30

Geschillen tussen aandeelhouders
Wettelijke geschillenregeling, andere procedures en contractuele geschillenclausules

Di 6 december

Mondeling examen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minutenpauze
Wijzigingen voorbehouden