Wachtlijstprocedure

Wachtlijstprocedure:

Indien u zich inschrijft via de website, wordt u op de wachtlijst van de door u gekozen opleiding geplaatst. Uw inschrijving is geheel vrijblijvend. U ontvangt van Bureau Grotius een bevestiging per e-mail van uw inschrijving. In de bevestiging is aangegeven wanneer u mag verwachten te worden uitgenodigd voor de desbetreffende opleiding.

Wanneer u wordt uitgenodigd voor deelname aan de opleiding is een deelnameformulier bijgevoegd. De eerste 26 deelnemers die zich binnen de gestelde termijn hebben aangemeld zijn definitief ingeschreven voor de opleiding. Het maximum aantal deelnemers aan de opleiding is 26. U ontvangt een bevestiging van uw deelname indien u voor de opleiding bent geplaatst. Personen die wegens voltekening van de opleiding niet kunnen worden geplaatst, worden uitgenodigd voor de eerstvolgende opleiding.

NB:

  • Bij enkele opleidingen (zoals Arbeidsrecht, Contracteren en V&O) zijn de wachtlijsten omvangrijk. Hierbij worden naar schatting de eerste 50 personen van de wachtlijst uitgenodigd. De eerste 26 personen die reageren op de uitnodiging worden geplaatst voor de opleiding.
  • Bij de opleiding Personenschade hebben de aspirant-leden van de LSA voorrang.
  • De inschrijving voor de aspirant leden INSOLAD voor de opleiding Insolventierecht verlopen via INSOLAD (www.Insolad.nl)
  • Bij de opleidingen Personenschade, Insolventierecht en Aanbestedingsrecht dient een voortoets met goed resultaat te worden afgelegd voordat u definitief kunt deelnemen aan de opleiding.