Bestuur

De stichting Grotius Academie is een onafhankelijke stichting die als brug functioneert tussen de universitaire wereld en de juridische praktijk. Het is geen interuniversitair instituut.

Wel participeren de juridische faculteiten van de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg in het samenwerkingsverband. Representanten van diverse juridische beroepsgroepen zijn op persoonlijke titel lid van het bestuur:

 • Prof. mr. C.J.H. Jansen (voorzitter)
  Hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk Recht Radboud Universiteit, tevens voorzitter Dagelijks Bestuur
 • Prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem
  Hoogleraar Onderneming en Financiering Radboud Universiteit, General counsel/divisiedirecteur juridische zaken De Nederlandsche Bank
 • Mr. drs. I.J. van den Berge
  Advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen Zwolle
 • Mr. F.J. Bierman
  Advocaat A&O Shearman Amsterdam
 • Prof. mr. S.H.M.A. Dumoulin
  Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek Amsterdam, hoogleraar Internationaal Ondernemingsrecht Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mr. D.C.C. van Everdingen
  Voormalig vice-voorzitter Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten
 • Mr. W.A. Groen
  Notaris Loyens & Loeff Amsterdam
 • Prof. mr. M.J. van Ginneken
  Chief ESG & Legal Officer, lid Raad van Bestuur Koninklijke Philips NV en hoogleraar International corporate governance Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Prof. mr. drs. M. Haentjens
  Hoogleraar Burgerlijk Recht Universiteit Leiden en advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, tevens lid Dagelijks Bestuur
 • Prof. mr. drs. C.M. Harmsen
  Advocaat Toon Advocaten Amsterdam en hoogleraar Ondernemingsrecht en Jaarrekeningenrecht Universiteit van Amsterdam, tevens lid Dagelijks Bestuur
 • Mr. M.P.M. Hennekens
  Raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Mr. F.C. van der Jagt-Vink
  Advocaat Hunter Legal Amsterdam
 • Mr. E.D.G. Kiersch
  Directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Prof. dr. M. Olaerts
  Of counsel DVDW Advocaten Den Haag, Hoogleraar Vergelijkend en Nationaal Ondernemingsrecht Maastricht University
 • Mr. A.J.J.G. Schijns
  Advocaat Beer Advocaten Amsterdam en onderzoeker Vrije Universiteit
 • Prof. mr. C.M. Stokkermans
  Hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Prof. mr. drs. B.P. Vermeulen
  Emeritus hoogleraar Onderwijsrecht Radboud Universiteit en Staats- en bestuursrecht Vrije Universiteit Amsterdam en lid van de afdeling advisering van de Raad van State
 • Prof. mr. L.C.A. Verstappen
  Hoogleraar Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. mr. J.H.M. Willems
  Oud-voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, hoogleraar Corporate Litigation aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. mr. P.W.J. Verbruggen
  Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder aansprakelijkheidsrecht Universiteit van Tilburg.