Geschiedenis

Oprichtingshistorie en samenstelling bestuur Grotius Academie

De Stichting Grotius Academie is opgericht in 1985. De faculteiten der rechtsgeleerdheid van de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg participeren in de stichting. Van elk van de deelnemende universiteiten en uit elk van de beroepsgroepen van advocaten, bedrijfsjuristen en notarissen heeft iemand zitting in het stichtingsbestuur. Daarnaast kent het bestuur leden afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de rechterlijke macht. De bestuursleden treden periodiek af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster. Uit zijn midden heeft het bestuur een voorzitter aangewezen en een Dagelijks Bestuur.

Postacademisch onderwijs met brugfunctie tussen juridische theorie en praktijk

Oorspronkelijk verzorgde de Grotius Academie een éénjarige fulltime opleiding voor net afgestudeerde juristen met goede studieresultaten. Sinds 1990 verzorgt de Grotius Academie echter postacademische specialisatieopleidingen voor juristen die al enige tijd werkzaam zijn in de advocatuur, het notariaat, het bedrijfsleven, bij financiële instellingen of de overheid en al een gedegen basiskennis hebben van het desbetreffende rechtsgebied. De stichting vervult hierbij een brugfunctie tussen de juridische theorie en de praktijk en werkt daarbij geregeld samen met specialisatieverenigingen binnen de advocatuur en het notariaat. Postacademisch onderwijs voor juristen is de kernactiviteit van de stichting.

Opleidingen:

 • Aanbestedingsrecht (sinds 2008)
 • Algemeen Bestuursrecht (sinds 1998)
 • Anti-witwaswetgeving en corporate compliance (sinds 2023)
 • Arbeidsrecht (sinds 1999)
 • Bedrijfsoverdracht (tot 2014)
 • Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht (tot 2007)
 • Corporate litigation (sinds 2006)
 • Erfrecht (sinds 2023)
 • Estate Planning, i.s.m. de vereniging EPN (sinds 2008)
 • Financieel recht (voorheen Effectenrecht, sinds 1997)
 • Financiering en Zekerheden (sinds 1993)
 • Fusies en Overnames (sinds 2002)
 • Gezondheidsrecht (sinds 2017)
 • Informaticarecht, i.s.m. de VIRA (sinds 1995)
 • Insolventierecht, i.s.m. vereniging Insolad (sinds 1994)
 • Mededingingsrecht (voorheen Nederlands en Europees Mededingingsrecht sinds 1994)
 • Nationaal en Internationaal Contracteren (sinds 2006)
 • Onroerend goed (sinds 1991)
 • Onderneming en Aansprakelijkheid (sinds 2005)
 • Personenschade, i.s.m. de LSA (sinds 1992)
 • Privacyrecht (sinds 2020)
 • Omgevingsrecht (voorheen Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht) , i.s.m. de VMA (sinds 1992)
 • Structured Finance (tot 2012)
 • Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (sinds 1990)
 • Vervoerrecht (tot 2014)
 • Voortraject Balanslezen (tot 2012)