Insolad Opleidingsdagen


INSOLAD programmalogo

Het CPO verzorgt op verzoek van INSOLAD de opleiding Faillissementsrecht, bedoeld voor secretaresses en faillissementsmedewerkers. De opleiding besteedt veel aandacht aan zowel dogmatische kennis van het faillissementsrecht als aan de praktische werkzaamheden van de (faillissements-)secretaresse en faillissementsmedewerker. De opleidingsdagen worden zeer positief beoordeeld. De opleiding Faillissementsrecht bestaan uit de volgende onderdelen:

Opleidingsdagen 2024

De opleidingsdag Faillissementsrecht voor faillissementssecretaresses en de opleidingsdag Standaard Financieel Verslag zijn bedoeld voor secretaresses en medewerkers die als zodanig werkzaam zijn in de faillissementspraktijk.

De Basisopleiding Faillissementsrecht en de onderdelen Crediteuren en Onrechtmatigheidsonderzoek zijn bedoeld voor zeer ervaren secretaresses of faillissementsmedewerkers die zelfstandig werkzaamheden verrichten in de faillissementspraktijk. Cursisten dienen in principe eerst de Basisopleiding te volgen alvorens ze kunnen deelnemen aan de onderdelen Crediteuren en Onrechtmatigheidsonderzoek.

"Met deze kennis kunnen medewerkers de curator optimaal ondersteunen"

Esther Oppedijk van Veen

INSOLAD-bestuurslid Esther Oppedijk van Veen vertelt in dit interview over het opleidingsaanbod. "De deelnemers krijgen een goed beeld van de werkzaamheden van de curator. En dat is ook het doel van de cursussen, want met meer kennis kunnen medewerkers ook beter anticiperen op de vragen die ze krijgen."