Vooraankondiging INSOLAD Basisopleiding Faillissementsrecht

 • Doelgroep: medewerkers (niet-juristen) en zeer ervaren secretaresses die - bij voorkeur - de CPO/INSOLAD opleidingsdag “Faillissementsrecht voor faillissementssecretaresses” hebben gevolgd.
 • Datum: Verwacht in 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
 • Punten: 6 PE-punten Wsnp
 • Prijs: Nog niet bekend
 • Deze cursus valt niet binnen het Altijd scherp-abonnement

Houd me op de hoogte  


Beschikt u over de juiste juridische kennis om de curator te ondersteunen in een faillissement?

Voor de afwikkeling van een faillissement is brede kennis nodig. Niet alleen van de Faillissementswet, maar ook van andere wettelijke regelingen. Veel aspecten binnen het faillissement worden namelijk niet in de Faillissementswet zelf geregeld. Zo staat de rangorde van de crediteuren bijvoorbeeld in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet en in diverse andere wetten beschreven. Ook de jurisprudentie is een bron van het faillissementsrecht. Van een curator wordt uiteraard verwacht dat hij of zij goed op de hoogte is. Maar dat geldt ook voor de faillissementsmedewerkers die onder verantwoordelijkheid van de curator administratieve, financiële en andere ondersteunende werkzaamheden binnen het faillissement verrichten.

Tijdens deze opleidingsdag voor faillissementsmedewerkers zetten de docenten de diverse materieelrechtelijke aspecten van het faillissementsrecht helder uiteen. Ze gaan in op de formele aspecten en uitgangspunten van een faillissement en de positie van de hoofdrolspelers daarin. Ook de positie en de rangorde van de verschillende bij een faillissement betrokken crediteuren komen aan bod. Aan de hand van een concrete beschrijving van een stappenplan behandelen ze tot slot de diverse wijzen van beëindiging en financiële afwikkeling van een faillissement.

Na afloop beschikt u over de juiste basiskennis om de curator goed te ondersteunen in een faillissement.

U kunt zich inschrijven op onze wachtlijst via de knop 'Houd me op de hoogte'. De cursus wordt gepland nadat voldoende deelnemers zich hebben aangemeld.”

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • formele aspecten van het insolventierecht, fixatiebeginsel, paritas creditorum
 • rol en positie curator, andere hoofdrolspelers
 • crediteuren: boedelcrediteuren, preferenties, dwangcrediteuren, werknemers, zekerheidsgerechtigden, fiscus, separatisten
 • eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, retentierecht, afkoelingsperiode
 • beëindiging faillissement: vernietiging, opheffing, vereenvoudigde afwikkeling, verificatievergadering, slotuitdeling, faillissementsakkoord.

Docenten

Mr. Rick van Betten, advocaat en partner Dommerholt Advocaten
Mr. Gert Koers, advocaat en partner Dommerholt Advocaten

INSOLAD        PE1092022


Daarom deze cursus

 • Het faillissementsrecht helder uiteengezet
 • Handig stappenplan voor de beëindiging en financiële afwikkeling van een faillissement
 • Praktijkgericht

Houd me op de hoogte

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl