Vooraankondiging INSOLAD Opleidingsdag Crediteuren

 • Doelgroep: medewerkers (niet-juristen) die de CPO/INSOLAD 'Basisopleiding Faillissementsrecht' hebben gevolgd; minimaal twee jaar ervaring als faillissementsmedewerker
 • Datum: Verwacht in 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
 • Punten: 6 PE-punten Wsnp
 • Prijs: Nog niet bekend
 • Deze cursus valt niet binnen het Altijd scherp-abonnement

Houd me op de hoogte

Wat zijn belangrijke aandachtspunten van de positie van crediteuren in een faillissement?

Ook voor faillissementsmedewerkers is het van belang over de juiste kennis te beschikken om de curator zo goed mogelijk te ondersteunen bij de afwikkeling van een faillissement. Met meer kennis kunnen zij ook beter anticiperen op vragen die ze krijgen.

Deze opleidingsdag is bedoeld voor medewerkers die de 'Basisopleiding Faillissementsrecht' hebben gevolgd en minimaal twee jaar ervaring hebben als faillissementsmedewerker. De docenten gaan uitgebreid in op de positie van de belangrijkste crediteuren die bij een faillissement zijn betrokken, zoals de belastingdienst, de bank, de verhuurder en werknemers. Ook komt de rol en positie van de curator, zijn taak en aansprakelijkheid aan bod.

De opleidingsdag is zeer praktijkgericht opgezet met veel tips. Naast kennisoverdracht is er ook veel ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen en casusposities.

Na afloop heeft u een goed overzicht van de positie van de crediteuren die op enigerlei wijze betrokken zijn bij een faillissement.

U kunt zich inschrijven op onze wachtlijst via de knop 'Houd me op de hoogte'. De cursus wordt gepland nadat voldoende deelnemers zich hebben aangemeld.”

Thema's die onder meer aan bod komen

 • de belastingdienst: het bodem(voor)recht, de wijze van invordering en executie, omzetbelastingaspecten, aangifte en bezwaar, fiscale eenheid, de verleggingsregeling omzetbelasting en de artikelen 29 en 37 OB
 • wederkerige overeenkomsten: algemeen, gestanddoening, duurovereenkomst, huur(koop)- en arbeidsovereenkomst, de artikelen 37-38a, 39 en 40 Fw
 • bank/zekerheden: voorrang, pand en hypotheek, uitwinning, verrekening, betalingen rond faillissementsdatum, botsing andere rechten
 • de rol en positie van de curator: taakvervulling, belangenbehartiging, toezicht en aansprakelijkheid

Docenten

Mr. Rick van Betten, advocaat en partner Dommerholt Advocaten
Mr. Ad Fruijtier, fiscaal jurist BDO CampsObers Arnhem
Mr. Gert Koers, advocaat en partner Dommerholt Advocaten

INSOLAD programmalogo           PE1402022

Daarom deze cursus

 • De positie van de crediteuren in een faillissement helder uiteengezet
 • Veel ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen en casus
 • Praktijkgericht

Houd me op de hoogte

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl