Vooraankondiging INSOLAD Opleidingsdag Onrechtmatigheidsonderzoek

 • Doelgroep: Deze opleidingsdag is bedoeld voor medewerkers (niet-juristen) die de CPO/INSOLAD 'Basisopleiding Faillissementsrecht' hebben gevolgd; minimaal twee jaar ervaring als faillissementsmedewerker.
 • Datum: Verwacht in 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
 • Punten: 6 PE-punten Wsnp
 • Prijs: Nog niet bekend
 • Deze cursus valt niet binnen het Altijd scherp-abonnement

Houd me op de hoogte

Hoe zet u een goed onrechtmatigheidsonderzoek op?

Hoewel het aantal faillissementen in de coronaperiode relatief laag was, zijn faillissementen waarbij zich onrechtmatigheden voordoen van alle dag. Dat aantal zal ook toenemen nu de verwachting is dat het totaal aantal faillissementen toeneemt. En door de coronaperiode zullen daarin ook specifieke vraagstukken over NOW-subsidies, belastinguitstel en uitzonderlijke bankfinanciering aan de orde komen. Het is in die gevallen belangrijk om een goed onrechtmatigheidsonderzoek op te zetten.

In deze opleidingsdag gaan de docenten uitgebreid in op de vraag hoe u een onrechtmatigheidsonderzoek opzet waarmee u zich achteraf, bijvoorbeeld in een juridische procedure in voldoende mate kunt verantwoorden. Een valkuil is bijvoorbeeld dat het onderzoek zich te specifiek richt op een (rechts)persoon en te vroeg wordt geoordeeld. Het is juist belangrijk dat eerst de feiten bekend zijn om een bepaalde rechtsvraag te beantwoorden. Pas als al die feiten bekend zijn, kan vast komen te staan dat het om een bepaalde persoon (de bestuurder of een bank) gaat. Het is dus steeds zaak om te waken voor een tunnelvisie. De docenten bespreken een onderzoeksopzet waarmee u dat kunt voorkomen.

Daarnaast wordt tijdens de opleidingsdag aandacht besteed aan actio Pauliana en wat de toepassingsvoorwaarden buiten en binnen faillissement zijn. Verder worden de verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid behandeld. Kennis van deze onderwerpen is van groot belang in het kader van het onrechtmatigheidsonderzoek.

U leert het proces te overzien. Dat maakt u effectiever, efficiënter en een betere gesprekspartner in insolventiesituaties waarin onderzoek een vereiste is. Tijdens deze dag is er veel ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van praktijkervaringen en -casus.

Na afloop van de opleidingsdag bent u bekend met een overzichtelijke aanpak voor het onrechtmatigheidsonderzoek.

U kunt zich inschrijven op onze wachtlijst via de knop 'Houd me op de hoogte'. De cursus wordt gepland nadat voldoende deelnemers zich hebben aangemeld.”

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • actio Pauliana
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • jaarrekeningenrecht
 • forensic accountancy
 • het opzetten van een goed onderzoek

Docenten

Mr. Rick van Betten, advocaat en partner Dommerholt Advocaten
Mr. Gert Koers, advocaat en partner Dommerholt Advocaten
Drs. Peter Schimmel RA CFE, forensisch accountant deskundigonderzoek.nl

INSOLAD              PE1422022

Daarom deze cursus

 • Een overzichtelijke methode voor het onrechtsmatigheidsonderzoek
 • Veel ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van praktijkervaringen en -casus
 • Tips om veelgemaakte fouten en valkuilen te vermijden

Houd me op de hoogte

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl