Opleiding Insolventierecht voor curatoren 2023-2024

De opleiding Insolventierecht voor curatoren start opnieuw op 14 september 2023.
via de onderstaande knop kunt u zich inschrijven voor de opleiding.

inschrijvenknop Voltekend


Verdiep uw kennis van het complexe insolventierecht

In 2020 en 2021 was het aantal uitgesproken faillissementen in Nederland historisch laag. De verwachting is echter dat het aantal de komende jaren weer fors zal toenemen. Bedrijven die ternauwernood de coronacrisis doorstaan hebben, kunnen mogelijk de door de oorlog in Oekraīne gestegen kosten voor brandstof en energie niet meer opvangen. Dat betekent ook dat er meer behoefte zal zijn aan curatoren. Om beschikbaar te zijn voor de benoeming tot curator, is het tijdig volgen van de opleiding Insolventierecht voor curatoren van belang. Het CPO organiseert deze opleiding in samenwerking met de rechtbanken Gelderland, Oost-Brabant en Oost-Nederland.

Het insolventierecht is een complex rechtsgebied omdat je als curator met verschillende rechtsgebieden te maken krijgt: het goederenrecht, verbintenissenrecht, zekerheidsrecht, arbeidsrecht en ook het strafrecht. De kracht van deze opleiding is dat in zeven opleidingsdagen het brede spectrum van het insolventierecht wordt behandeld. U sluit de opleiding af met een mondeling examen. Deelname aan dit examen is facultatief, maar vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat.

De opleiding is gericht op advocaten, bij voorkeur met een voltooide advocaat-stageopleiding en enige praktische ervaring met het insolventierecht, die benoembaar willen worden als curator, en op rechters die werkzaam zijn of worden als rechter-commissaris bij de insolventiekamer van hun rechtbank. De opleiding staat ook open voor bewindvoerders die al enige kennis van en ervaring hebben met het insolventierecht.

Na afloop van opleiding heeft u voldoende kennis om als curator of rechter-commissaris eenvoudige faillissementen te kunnen afwikkelen. Enkele rechtbanken verlangen van beginnend curatoren dat zij deze opleiding hebben behaald voordat zij voor benoeming tot curator worden toegelaten.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Het fixatiebeginsel
 • Zekerheden
 • Fiscaal insolventierecht
 • Wederkerige overeenkomsten
 • Pauliana en selectieve betalingen
 • Verrekening
 • Voortzetting onderneming en doorstartscenario's/verkoop activa
 • Boedelvraagstukken en afwikkeling
 • Financieel onderzoek voor curatoren
 • Taak van en toezicht op de curator
 • Faillissementsfraude
 • Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen
 • Europese aspecten van insolventierecht

Mondeling examen

De opleiding sluit af met een mondeling examen dat wordt afgenomen door twee examinatoren. Deelname aan het examen is facultatief, maar vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat.

Deze opleiding is erkend als criterium voor benoembaarheid van curatoren

U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om als curator te kunnen worden benoemd. Eén voorwaarde is dat u de CPO-opleiding 'Insolventierecht voor Curatoren' (of een vergelijkbare opleiding) heeft voltooid binnen 5 jaar na plaatsing op de lijst van aan te stellen curatoren. Lees meer over de richtlijnen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

28 PO

Daarom deze cursus

 • In zeven opleidingsdagen wordt het brede spectrum van het insolventierecht behandeld
 • Ervaren praktijkdocenten
 • Curator worden? Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de rechtbanken Gelderland, Oost-Brabant en Oost-Nederland

Contact
E-mail: info@cpo.ru.nl
Tel nr: 024-3612409