Programma

 • Data: 15 december 2022, 12 januari 2023, 9 februari 2023, 9 maart 2023, 13 april 2023, 11 mei 2023, 8 juni 2023, 6 juli 2023
 • Locatie en tijdstip: CPO Zaal, Radboud Universiteit Nijmegen van 14.00 uur tot 18.30 uur.
 • Aantal: Maximaal 26 personen
 • Punten: 28 PO-punten
 • Prijs: € 2.745,- (vrijgesteld van btw) inclusief cursusmateriaal, catering en examen
 • Deze opleiding valt niet binnen het Altijd scherp-abonnement

inschrijven

Verdiep uw kennis van het complexe insolventierecht

In 2020 en 2021 was het aantal uitgesproken faillissementen in Nederland historisch laag. De verwachting is echter dat het aantal de komende jaren weer fors zal toenemen. Bedrijven die ternauwernood de coronacrisis doorstaan hebben, kunnen mogelijk de door de oorlog in Oekraīne gestegen kosten voor brandstof en energie niet meer opvangen. Dat betekent ook dat er meer behoefte zal zijn aan curatoren. Om beschikbaar te zijn voor de benoeming tot curator, is het tijdig volgen van de opleiding Insolventierecht voor curatoren van belang. Het CPO organiseert deze opleiding in samenwerking met de rechtbanken Gelderland, Oost-Brabant en Oost-Nederland.

Het insolventierecht is een complex rechtsgebied omdat je als curator met verschillende rechtsgebieden te maken krijgt: het goederenrecht, verbintenissenrecht, zekerheidsrecht, arbeidsrecht en ook het strafrecht. De kracht van deze opleiding is dat in zeven opleidingsdagen het brede spectrum van het insolventierecht wordt behandeld. U sluit de opleiding af met een mondeling examen. Deelname aan dit examen is facultatief, maar vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat.

De opleiding is gericht op advocaten, bij voorkeur met een voltooide advocaat-stageopleiding en enige praktische ervaring met het insolventierecht, die benoembaar willen worden als curator, en op rechters die werkzaam zijn of worden als rechter-commissaris bij de insolventiekamer van hun rechtbank. De opleiding staat ook open voor bewindvoerders die al enige kennis van en ervaring hebben met het insolventierecht. Op 15 december 2022 gaat de opleiding voor de zeventiende maal van start. Het examen vindt plaats op 9 juni 2023.

Na afloop van opleiding heeft u voldoende kennis om als curator of rechter-commissaris eenvoudige faillissementen te kunnen afwikkelen. Enkele rechtbanken verlangen van beginnend curatoren dat zij deze opleiding hebben behaald voordat zij voor benoeming tot curator worden toegelaten.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Het fixatiebeginsel
 • Zekerheden
 • Fiscaal insolventierecht
 • Wederkerige overeenkomsten
 • Pauliana en selectieve betalingen
 • Verrekening
 • Voortzetting onderneming en doorstartscenario's/verkoop activa
 • Boedelvraagstukken en afwikkeling
 • Financieel onderzoek voor curatoren
 • Taak van en toezicht op de curator
 • Faillissementsfraude
 • Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen
 • Europese aspecten van insolventierecht

Docenten

Mr. J.B.A. Jansen, advocaat Dommerholt Advocaten, universitair docent en onderzoeker Radboud Universiteit en tevens hoofddocent
Mr. C. Rijckenberg
advocaat Van Doorne
Mr. E. Loesberg, senior-rechter rechtbank Oost Brabant
Mr. A.J. Tekstra, advocaat Blauw Tekstra Uding Advocaten
Mr. D. van Geel, advocaat Fort Advocaten
Mr. P.J. Peters, advocaat AKD N.V. 
Mr. J.A. van der Meer, advocaat Turnaround Advocaten
Mr. S. Koerselman, advocaat Turnaround Advocaten
Mr. H. Dulack, advocaat Van Benthem & Keulen 
Mr. M.J.W. van Ingen, advocaat Watson law
Dr. C. Manders, senior director bij PwC
E. in 't Groen, senior manager bij PwC
Mr. W.J.B. van Nielen, advocaat Recoup Advocaten
Mr. J.E.P.A. van Hooffadvocaat Stibbe
Mr. drs. D. Stein, docent vaksectie Burgerlijk recht Radboud Universiteit
Mr. drs. D. Beunk, advocaat Florent en docent Radboud Universiteit

Mondeling examen

De opleiding sluit af met een mondeling examen dat wordt afgenomen door twee examinatoren. Deelname aan het examen is facultatief, maar vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat.

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

28 PO

Daarom deze cursus

 • In zeven opleidingsdagen wordt het brede spectrum van het insolventierecht behandeld
 • Ervaren praktijkdocenten
 • Curator worden? Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de rechtbanken Gelderland, Oost-Brabant en Oost-Nederland

inschrijven

Contact


E-mail: info@cpo.ru.nl
Tel nr: 024- 361 24 09