Studiemateriaal en huiswerk

Het speciaal voor de opleiding vervaardigde studiemateriaal krijgt u voorafgaand aan elke bijeenkomst toegestuurd. U kunt zich met behulp van dit materiaal voorbereiden op de bijeenkomsten. In overleg met de rechtbanken is daarnaast gekozen voor een huiswerkverplichting. Deze huiswerkverplichting houdt in dat u voorafgaand aan een bijeenkomst een opdracht dient te maken. De uitwerking daarvan beoordelen de docenten -globaal-.

De docent kan op basis van de ingeleverde opdrachten een goede inschatting maken van de kennis en ervaring waarover de deelnemers beschikken. Daarnaast verschaft het ingeleverde huiswerk hem inzicht in de verschillende knelpunten bij de deelnemers. Hij stemt het programma van de bijeenkomst, indien wenselijk, op het geconstateerde niveau af.