Werkmethode

Tijdens de opleiding staat de dagelijkse praktijkvoering van de curator centraal.

De docenten zijn zelf ervaren curatoren. Zij kennen de specifieke omstandigheden waarin u uw rol als curator vervult, en maken de vertaalslag van de theorie naar uw dagelijkse praktijk.