Klimaat & recht
Zoek in de site...

CPO Klimaat & recht

Klimaat & recht

Wat kunnen juristen doen om de klimaatcrisis te beteugelen en duurzaamheid te bevorderen? Hoe draagt het recht bij aan een groenere wereld? Op dit platform vindt u video's, artikelen en cursussen rond het thema klimaat & recht. Voor de klimaatbewuste jurist.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe updates?

> Ja, houd mij op de hoogte

Congres: 'De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven'

Congres 'De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven'

Bedrijven krijgen steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid. En dat heeft ingrijpende gevolgen voor alle juristen in Nederland. Legal Valley Nederland organiseerde op 11 mei 2023 een congres over dit thema. Diverse sprekers gingen toen in op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Word geen spoorzoeker in het Europese woud aan regelgeving

Bart Bierens

Vijf jaar geleden presenteerde de Europese Commissie het 'Actieplan duurzame groei financieren'. Inmiddels is er uitgebreide en zeer complexe wetgeving tot stand gekomen. "Veel juristen hebben het nog wat uitgesteld om zich te verdiepen in deze materie. Maar begin op tijd, er is haast geboden", zegt CPO-docent Bart Bierens.

CPO steunt Trees for All

Het CPO steunt de komende jaren op structurele basis Trees for All, de stichting die zich inzet voor het klimaat door in Nederland en het buitenland op grote schaal bomen te planten.

Trees for All wil een gezonde en groene aarde doorgeven. De stichting plant bomen, herstelt bestaande bossen en maakt mensen bewust van het belang van bomen. 🌳

Voor duurzaam ondernemen is een mentaliteitsverandering nodig

Martijn Scheltema

Van bedrijven wordt steeds meer verwacht op het gebied van Responsible Business Conduct (RBC). Bij het opstellen van beleid op dit gebied en bij het opstellen van contracten kunnen juristen een belangrijke rol spelen. CPO-docent Martijn Scheltema gaat in op recente ontwikkelingen en benoemt dilemma's.

De hakken in het zand zetten rondom ESG-thema's is een doodlopend pad

Renske van Ekdom

Er komt steeds meer wet- en regelgeving op het gebied van Environmental, Social & Governance (ESG). Het onderwerp juridiseert. Dat constateert Renske van Ekdom, senior legal counsel en advocaat bij Vattenfall.

Klimaat & recht

Waar sta je als advocaat als de wet achterloopt op de feiten?

Caren Schipperus

Advocaat Caren Schipperus merkt dat de wet schuurt met haar zorgen over het milieu. "Waar sta ik als advocaat en dienstverlener bij de uitleg van wetten, regels en jurisprudentie als het gaat om biodiversiteit en klimaat?"

De natuur een stem

Wat als een berg, rivier of bos dezelfde rechten zou hebben als een persoon en de stem van de natuur werd meegenomen bij politieke beslissingen? In deze video gaan jurist Sophia de Vries en historicus Wim van Meurs in op de vraag wat er gebeurt als de natuur een stem krijgt.

Deze video verscheen eerder op Radboud Reflects.

De tendens is dat bestuurders steeds vaker persoonlijk aansprakelijk worden gesteld

Arpi Karapetian

"De tendens is dat bestuurders steeds vaker persoonlijk aansprakelijk worden gesteld", zegt CPO-docent Arpi Karapetian.

"De rechtbank Den Haag heeft bijvoorbeeld recent in een zaak die door Milieudefensie was aangespannen, aangegeven dat op Shell de zorgplicht rust om de CO2-uitstoot eind 2030 verder terug te brengen dan Shell zelf voornemens was. Naar aanleiding van deze kwestie hebben de bestuurders inmiddels een brief ontvangen waarin Milieudefensie aankondigt dat ze mogelijk ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als dit doel niet wordt gehaald."

Financiële instellingen worstelen met de naleving van nieuwe duurzaamheidswetgeving

Danny Busch

CPO-docent Danny Busch ziet dat banken worstelen met de vele bepalingen waaraan zij moeten voldoen. De toekomst zal uitwijzen of dat leidt tot aansprakelijkheidsclaims.

"Vermogensbeheerders en adviseurs zullen onder de nieuwe duurzaamheidswetgeving ook moeten nagaan of het financiële product past bij de duurzaamheidsvoorkeuren van de belegger. Als dat niet goed gebeurt, kan dit leiden tot aansprakelijkheidsclaims."

Wat doet het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)?

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een organisatie van de Verenigde Naties die wetenschappelijke assessments van peer-reviewed klimaatonderzoek uitvoert. Op basis van deze assessments, weergegeven in rapporten, stellen andere (VN-) organisaties klimaatbeleid vast.

Hoe komen de IPCC-rapporten tot stand? Heleen de Coninck, hoofdauteur van diverse IPCC-rapporten, legt het uit in deze video.

Het IPCC-rapport over opwarming van 1,5°C: de belangrijkste punten op een rij

In 2018 bracht het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) het beroemde 'anderhalve graad'-rapport uit. Heleen de Coninck schreef eraan mee. In deze video zet ze de belangrijkste punten uit het rapport op een rij.

Klimaat & recht