De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Opleidingspunten

Permanente opleiding Advocatuur (NOvA)

Het CPO is door de Nederlandse Orde van Advocaten als onderwijsinstelling erkend op de gebieden juridisch, beroepsvaardigheden en management/organisatie. Dit betekent dat wij uw cursisten opleidingspunten kunnen toekennen in het kader van de Verordening op de vakbekwaamheid, wanneer een maatwerk-opleiding voor u wordt georganiseerd.

Het aantal opleidingspunten is afhankelijk van de duur van de opleiding. Uiterlijk drie weken na de opleidingsbijeenkomst ontvangen uw cursisten van ons het bewijs van deelname met daarop vermeld het aantal toegekende opleidingspunten.

Verplichte nascholing Notariaat (KNB)

Ook in het kader van de verplichte nascholing voor (kandidaat-)notarissen kunnen wij opleidingspunten toekennen. Het aantal is afhankelijk van de duur van de opleiding. Na afloop van de opleidingsbijeenkomst berichten wij de KNB over uw cursisten en de toe te kennen opleidingspunten.

Verplichte nascholing MfN-registermediator

Wij kennen ook opleidingspunten toe aan MfN-registermediators in het kader van de permanente educatie. Het aantal punten is afhankelijk van de duur van de opleiding. Na afloop van de opleidingsbijeenkomst informeren wij de Mediators federatie Nederland (MfN) over de cursisten en de toe te kennen opleidingspunten.

Verplichte nascholing medewerkers trustkantoren

Ook kennen wij opleidingspunten toe aan leden van Holland Quaestor in het kader van de verplichte nascholing. Het aantal punten is afhankelijk van de duur van de opleiding. Wij verstrekken de deelnemers na afloop van de opleiding een certificaat waarop de punten staan vermeld. De leden van Holland Quaestor kunnen zich met dit certificaat melden bij Holland Quaestor.