De universitaire opleider voor scherpe juristen

PAO-intensief cursus Actualiteiten Ondernemingsrecht

 • Doelgroep: Advocaten, (kandidaat-)notarissen, leden van de rechterlijke macht, bedrijfsjuristen en juristen bij financiële ondernemingen, overheid en semipublieke instellingen
 • Niveau: Verdiepend
 • Data en tijden: 4 t/m 8 maart 2024. 4 maart van 08.30 - 13.15 uur en 14 t/m 17 maart van 08.15 - 13.00 uur
 • Locatie: Universiteit van Curaçao, Jan Noordynweg 111 te Willemstad
 • Punten: 20 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 2.395,- (btw-vrij) voor deelnemers uit Nederland of werkzaam in de Verenigde Staten van Amerika. Naf. 2.675,- (exclusief 6% OB) voor deelnemers van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het bedrag is inclusief digitaal cursusmateriaal en catering.
 • PAO-intensief valt niet binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Ondernemingsrecht, PAO-intensief, Corporate litigation, Caribisch enquêterecht en corporate governance

inschrijven

Wilt u een grondig overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in het ondernemingsrecht?

De cursus is gericht op de Nederlandse en de Caribische rechtspraktijk. Om te beginnen worden de recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het ondernemingsrecht in beide jurisdicties besproken. Verder is de cursus opgebouwd rondom de centrale thema’s corporate litigation en corporate governance. 

Op het terrein van corporate litigation komen aan de orde: enquêterecht, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, toetsing aan open normen in het ondernemingsrecht en hoger beroep en cassatie in ondernemingsrechtelijke zaken. 

Op het terrein van corporate governance staan recente ontwikkelingen in zowel de Nederlandse als de Caribische praktijk centraal, waaronder de geactualiseerde versies van diverse governance codes en certificering van aandelen en de positie van de STAK. Ook komt aan de orde of het door de Hoge Raad in het Wijsmuller-arrest (1968) geformuleerde criterium dat de besluitvorming in vennootschapsorganen de ‘vrucht van onderling overleg’ moet zijn, nog steeds passend is in deze tijden waarin vergaderingen steeds vaker hybride of zelfs volledig digitaal worden gehouden.

Programma

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Actuele wetgeving en jurisprudentie Nederland en Caribisch Nederland
 • Corporate litigation bij de Hoge Raad
 • Corporate governance
 • Toetsing aan redelijkheid en billijkheid (en andere open normen) in het ondernemingsrecht
 • Certificering van aandelen en de positie van de STAK
 • Caribisch enquêterecht door de ogen van een cassatieadvocaat

Docenten

 • Mr. Olga Kostrzewski, advocaat en partner Henriquez Law, Curaçao
 • Prof. mr. Frank Kunneman, advocaat en hoogleraar Corporate Governance, University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez
 • Prof. mr. Gerard van Solinge, hoogleraar Ondernemingsrecht, Radboud Universiteit, advocaat Allen & Overy, Amsterdam, en plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, tevens hoofddocent van de cursus
 • Mr. Hans van Wijk, advocaat bij de Hoge Raad en partner Pels Rijcken, Den Haag

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

20 PO-puntenKNB-logo web

inschrijven

< Terug naar de algemene pagina