De universitaire opleider voor scherpe juristen

PAO-intensief Masterclass Geschilbeslechting

 • Doelgroep: Advocaten, leden van de rechterlijke macht, bank- en bedrijfsjuristen, juristen bij verzekeraars en bij andere financiële ondernemingen, overheid en semipublieke instellingen
 • Niveau: Verdiepend
 • Data en tijden: 4 t/m 8 maart 2024. 4 maart van 08.30 - 13.15 uur en 5 t/m 8 maart van 08.15 - 13.00 uur
 • Locatie: Universiteit van Curaçao, Jan Noordynweg 111 te Willemstad
 • Punten: 20 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 2.395,- (btw-vrij) voor deelnemers uit Nederland of werkzaam in de Verenigde Staten van Amerika. Naf. 2.675,- (exclusief 6% OB) voor deelnemers van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het bedrag is inclusief digitaal cursusmateriaal en catering.
 • PAO-intensief valt niet binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Geschilbeslechting, PAO-intensief, feitengaring, bewijsverkrijging, WAMCA en bindend advies

inschrijven

Geschilbeslechting: van feit naar recht, welke route te bewandelen?

Het thema van deze masterclass is: van feit naar recht, welke route te bewandelen? Geen enkel geschil is hetzelfde. Geschilbeslechting is daarom maatwerk. Ingegaan wordt op verschillende mogelijkheden: overheidsrechtspraak, arbitrage en bindend advies. Wanneer zijn arbitrage en bindend advies een goede optie als alternatief voor de overheidsrechter, ook in de Caraïben? Wat zijn de kenmerken en voor- en nadelen van ieder van deze mogelijkheden?

Verder wordt tijdens de cursus onder andere uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijkheden om feiten te vergaren en in het geding te brengen. Want welke route ook wordt gevolgd, in alle gevallen is de vaststelling van de feiten en het bewijsrisico hiervan van groot belang voor de uitkomst van de procedure. Het aloude gezegde: “Geef me de feiten en ik geef u het recht” is nog steeds actueel.

Hiernaast wordt aandacht besteed aan de collectieve actie, in haar verschillende vormen. In Nederland staat het fenomeen collectieve actie volop in de belangstelling, met name na de inwerkingtreding van de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA). Maar ook in de Caraïben is de collectieve actie een nuttige en beproefde figuur. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn overwegingen om al dan niet mee te doen met een collectieve procedure in Nederland en in de Caraïben? 

Programma


Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Feitengaring en bewijsverkrijging
 • De mondelinge behandeling: hoe effectief te benutten?
 • Stelplicht en bewijslastverdeling
 • Bewijswaardering
 • Collectief procederen: de WAMCA en andere mogelijkheden
 • Arbitrage: wanneer een goed alternatief voor de overheidsrechter
 • Benoeming van arbiters en inrichting van de arbitrale procedure
 • Tenuitvoerlegging en vernietiging van arbitrale vonnissen
 • Bindend advies

Docenten

 • Mr. Sebastiaan Barten, advocaat Spigt Dutch Caribbean
 • Prof. mr. Pauline Ernste, CPO-hoogleraar Geschilbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk Radboud Universiteit, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden, arbiter, tevens hoofddocent van deze masterclass
 • Prof. mr. Carla Klaassen, hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht Radboud Universiteit en bijzonder hoogleraar privaatrecht University of Curaçao, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden, arbiter, tevens hoofddocent van deze masterclass
 • Mr. Corrie ter Veer, rechter Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

20 PO-puntenKNB-logo web

inschrijven


< Terug naar de algemene pagina