De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Programma Actualiteiten Ondernemingsrecht 2023

De cursus is gericht op de Nederlandse en de Nederlands-Caribische rechtspraktijk. Uiteraard worden de recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie in het Nederlandse en Nederlandse-Caribische ondernemingsrecht besproken. Centraal staan thema’s op het snijvlak van het ondernemingsrecht en het vermogensrecht in den brede: corporate governance in insolventiesituaties en de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders en de daarmee samenhangende bewijsproblematiek. De concernrechtelijke benadering van deze vraagstukken loopt als een rode draad door deze cursus.*

Maandag 13 maart 2023

07:45 - 08:30 uur Welkomstontbijt
08:30 - 10:45 uur Actuele wetgeving en jurisprudentie Nederland en Caribisch Nederland
Docent: Gerard van Solinge
10:45 - 11.00 uur Pauze
11:00 - 13:15 uur Piercing the corporate veil mede in verband met milieuschade
Docent: Steef Bartman

Korte pauzes om 09:30 en 12:00 uur

Dinsdag 14 maart 2023

08:15 - 10:30 uur Herstructureren in the Twilight Zone I
Docenten: Gerard van Solinge en Ben Schuijling
10:30 - 10:45 uur Pauze
10:45 - 13:00 uur Herstructureren in the Twilight Zone II
Docenten: Gerard van Solinge en Ben Schuijling

Korte pauzes om 09:15 en 11:45 uur

Woensdag 15 maart 2023

08:15 - 10:30 uur Vereenzelviging, verhanging en groepsaansprakelijkheid
Docent: Steef Bartman
10:30 - 10:45 uur Pauze
10:45 - 13:00 uur Bestuurdersaansprakelijkheid
Docent: Jeroen Eichhorn

Korte pauzes om 09:15 en 11:45 uur

Donderdag 16 maart 2023

08:15 - 10:30 uur Corporate opportunities
Docent: Steef Bartman
10:30 - 10:45 uur Pauze
10:45 - 13:00 uur Bewijs van schade en causaal verband in ondernemingsrechtelijke procedures
Docent: Carla Klaassen

Korte pauzes om 09:15 en 11:45 uur

Vrijdag 17 maart 2023

08:15 - 10:30 uur De maatschappelijke enquête en de rol van het OM
Docent: Steef Bartman
10:30 - 10:45 uur Pauze 
10:45 - 13:00 uur Decharge
Docent: Gerard van Solinge

Korte pauzes om 09:15 en 11:45 uur

*wijzigingen voorbehouden

<< Terug naar de cursuspagina