De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Programma Actualiteiten Vermogensrecht 2023

De cursus is gericht op de Nederlandse en de Nederlands-Caribische rechtspraktijk.

Centraal in de cursus staan dit jaar actuele ontwikkelingen in het schadevergoedingsrecht. Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Hoe wordt de omvang van de vergoedbare schade berekend? Wat zijn de bewijseisen rond schadevergoeding? Wat is de verhouding tussen de hoofdprocedure en de schadestaatprocedure? In het verlengde daarvan komen complexe causaliteitskwesties aan bod, zoals meervoudige en opeenvolgende (mogelijke) schade-oorzaken en bewijsrechtelijke aspecten van het causaal verband: de (huidige) betekenis van de omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid en de toepasbaarheid van kansschade.

De cursus wordt gecomplementeerd door onderdelen gericht op de totstandkoming en de beëindiging van contracten, actualiteiten zekerheden- en insolventierecht met bijzonder aandacht voor de moeilijkheden en aandachtspunten rondom persoonlijke garantstellingen, zoals borgtochten. Tot slot komen ook de vraagstukken die spelen bij ondernemingen in zware financiële moeilijkheden aan de orde. *

Maandag 13 maart 2023

07:45 - 08:30 uur      Welkomstontbijt
08:30 - 10:45 uur Capita aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht
Actuele ontwikkelingen rond het materieelrechtelijke aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht
Docent: Carla Klaassen
10:45 - 11.00 uur Pauze
11:00 - 13:15 uur Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht; vervolg
Diverse procesrechtelijke aspecten van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, waaronder met name bewijsrechtelijke aspecten rond aansprakelijkheid en schade alsook de verhouding tussen de hoofdprocedure en de schadestaatprocedure etc.
Docent: Carla Klaassen

Korte pauzes om 09:30 en 12:00 uur

Dinsdag 14 maart 2023

08:15 - 10:30 uur Causaal verband I
Capita inzake complexe causaliteitskwesties, zoals meervoudige en opeenvolgende (mogelijke) schade-oorzaken
Docent: Carla Klaassen
10:30 - 10:45 uur Pauze
10:45 - 13:00 uur Causaal verband II
Bewijsrechtelijke aspecten van het causaal verband, waaronder de (huidige) betekenis van de omkeringsregel en proportionele aansprakelijkheid alsook de toepasbaarheid van kansschade. Wat kun en moet je ermee in rechte?
Docent: Carla Klaassen

Korte pauzes om 09:15 en 11:45 uur

Woensdag 15 maart 2023

08:15 - 10:30 uur Herstructureren in the Twilight Zone I
Docenten: Gerard van Solinge en Ben Schuijling
10:30 - 10:45 uur Pauze
10:45 - 13:00 uur Herstructureren in the Twilight Zone II
Docenten: Gerard van Solinge en Ben Schuijling

Korte pauzes om 09:15 en 11:45 uur

Donderdag 16 maart 2023

08:15 - 10:30 uur Precontractuele fase en afgebroken onderhandelingen
Docent: Olga Kostrzewski
10:30 - 10:45 uur Pauze
10:45-13:00 uur Actualiteiten zekerheden- en insolventierecht
Docent: Ben Schuijling

Korte pauzes om 09:15 en 11:45 uur

Vrijdag 17 maart 2023

08:15 - 10:30 uur Beëindigen van overeenkomsten
Docent: Olga Kostrzewski
10:30 - 10:45 uur Pauze
10:45 - 13:00 uur Persoonlijke zekerheden: borgtocht, hoofdelijkheid en garanties
Docent: Ben Schuijling

Korte pauzes om 09:15 en 11:45 uur

*wijzigingen voorbehouden

<< Terug naar de cursuspagina