De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Programma Masterclass Vastgoed 2023

De masterclass is gericht op de Nederlandse en de Nederlands-Caribische rechtspraktijk.

Centraal in de cursus staat het privaatrecht centraal. Er wordt aandacht besteed aan het goederenrecht, het verbintenissenrecht en het beslag- en executierecht. De klassieke leerstukken nemen een belangrijke plaats in, maar de nadruk zal liggen op recente ontwikkelingen en knelpunten. De cursus gaat daarom onder meer over de gevolgen van digitalisering, de verkoop en uitgifte van grond door overheden i.v.m. het Didam-arrest, de ontwikkelingen m.b.t. de aansprakelijkheid van de verkopersmakelaar, de wijziging en verlegging van erfdienstbaarheden, het combineren van goederenrechtelijke rechten in het kader van projectontwikkeling of verduurzamingsinitiatieven, de nietigheid en vernietigbaarheid van bedingen in erfpacht- en opstalvoorwaarden, de uitleg van leverings- en vestigingsakten en de betekenis van kadastrale informatie daarbij, de Heusden-vordering na verjaring, do’s en don’ts bij het optuigen van een beroep op verjaring, de onverdeelde-boedelproblematiek, de blokkerende werking van beslag en de (on)mogelijkheden van reële executie.*

Maandag 13 maart 2023

07:45 - 08:30 uur Welkomstontbijt
08:30 - 10:45 uur Koop (totstandkoming)
Docent: Steven Bartels
10:45 - 11:00 uur Pauze
11:00 - 13:15 uur Koop (aansprakelijkheid)
Docent: Steven Bartels

Korte pauzes om 09:30 en 12:00 uur

Dinsdag 14 maart 2023

08:15 - 10:30 uur Zakelijke rechten (eigendom, burenrecht, erfdienstbaarheid)
Docenten: Steven Bartels en Pernille van der Plank
10:30 - 10:45 uur Pauze
10:45 - 13:00 uur Zakelijke rechten (erfpacht en opstal)
Docenten: Steven Bartels en Pernille van der Plank

Korte pauzes om 09:15 en 11:45 uur

Woensdag 15 maart 2023

08:15 - 10:30 uur Milieurecht en verduurzaming
Docent: Tom Peeters
10:30 - 10:45 uur Pauze
10:45 - 13:00 uur Aanbesteding en mededinging (gerelateerd aan gronduitgifte)
Docent: Tom Peeters

Korte pauzes om 09:15 en 11:45 uur

Donderdag 16 maart 2023

08:15 - 10:30 uur Overdracht (beschikkings(on)bevoegdheid en levering)
Docent: Steven Bartels
10:30 - 10:45 uur Pauze
10:45 - 13:00 uur Overdracht (beslag en (reële) executie) 
Docent: Steven Bartels

Korte pauzes om 09:15 en 11:45 uur

Vrijdag 17 maart 2023

08:15 - 10:30 uur Verjaring (occupatie van (overheids)grond)
Docenten: Steven Bartels en Pernille van der Plank
10:30 - 10:45 uur Pauze
10:45 - 13:00 uur Verjaring (beperkte rechten)
Docenten: Steven Bartels en Pernille van der Plank

Korte pauzes om 09:15 en 11:45 uur

*wijzigingen voorbehouden

<< Terug naar de cursuspagina