Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Cursus Actualiteiten Financieel toezichtrecht

Datum
dinsdag 7 maart 2023Plaats in agenda
Locatie
Amsterdam
Organisator
CPO (Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs)
Spreker
prof. mr. Danny Busch • prof. mr. Bart Bierens • prof. mr. Kitty Lieverse
Beschrijving

Twee thema’s domineren de ontwikkelingen in het financieel toezichtrecht: sustainable finance en digital finance / FinTech. In deze tweedaagse cursus bespreken de docenten diverse wetgevingsinitiatieven van de Europese Commissie.

Op de eerste cursusdag bespreekt Danny Busch de diverse wetgevingsinitiatieven op het terrein van sustainable finance en digital finance & FinTech. Een aantal daarvan is al gerealiseerd en verbindend voor de financiële markten en de daarop actieve spelers. De docent bespreekt beide onderwerpen tegen de achtergrond van de bredere plannen van de Europese Commissie om te komen tot een volledig geïntegreerde kapitaalmarktunie in Europa.

Vervolgens gaat hij in op de praktische gevolgen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Taxonomieverordening. De SFDR is sinds 10 maart 2021 van toepassing op financiële tussenpersonen zoals vermogensbeheerders en adviseurs. Onderdelen van de Taxonomieverordening zijn op 1 januari 2022 verbindend geworden. Ook zal de relatie met de concept-Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) worden belicht en zal in worden gegaan op de link met het voorstel aangaande de Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Ook zal het voorstel voor een verordening betreffende een European Green Bond Standard (EUGBS) worden besproken.

Op de tweede cursusdag bespreekt Kitty Lieverse de verwachte gevolgen voor de praktijk van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Wanneer de MiCAR in werking treedt, is momenteel nog onduidelijk. Wel staat vast dat de gevolgen voor de praktijk aanzienlijk zullen zijn.

Tot slot bespreekt Bart Bierens de praktische impact van de wetgevingsplannen van de Europese Commissie die gaan over digitalisering van geld en van betalingsverkeer.

Meer info & inschrijven

Danny Busch

E-mail
Telefoon
(024) 361 24 09
Aanmelden

Doelgroep: Advocaten, civiele rechters, bank- en bedrijfsjuristen bij financiële dienstverleners
Niveau: Verdiepend
Datum en tijd: 7 en 14 maart 2023 van 09.30 uur tot 16.45 uur
Locatie: Amsterdam
Punten: 12 PO-punten NOvA
Prijs: €1.099,- inclusief cursusmateriaal en lunch (vrijgesteld van btw)

Meer info & inschrijven