De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Cursus Wwft in uw praktijk

Datum
donderdag 8 juni 2023Plaats in agenda
Locatie
Online
Organisator
CPO (Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs)
Spreker
Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
Beschrijving

Voldoet uw kantoor aan de verplichtingen uit de Wwft?

De wetgeving op het gebied van witwassen wijzigt snel: er is een UBO-register voor rechtspersonen en personenvennootschappen en een UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening. Daarnaast zijn er steeds meer wijzigingen, al dan niet op grond van anti-witwasrichtlijnen. In 2022 is een nieuwe supranationale risico assessment gepubliceerd. In 2023 wordt een nieuwe national risk assessment (NRA) ter voorkoming van witwassen en ter bestrijding van terrorismefinanciering uitgebracht. In uw risicobeleid moet u daar rekening mee houden. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Hoe herkent u ongebruikelijke transacties en hoe stelt u risicobeleid op? In deze cursus krijgt u antwoord op deze, en andere, vragen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft, vormt de basis voor het antiwitwasbeleid. Een van de eisen van de Wwft is dat advocaten-, notaris- en accountantskantoren risicobeleid moeten maken. Dat beleid moet concreet zijn, toegespitst op het eigen kantoor. De docent geeft u daarvoor praktische handvatten.

Naast het opstellen van het risicobeleid is het van belang om oog te blijven houden voor risico’s. Concreet betekent dat: oren en ogen goed openhouden en doorvragen waar nodig. Het is nodig om ongebruikelijke transacties te herkennen. In dit kader gaat de docent in op de meest gemaakte fouten in de praktijk. Ook bespreekt ze de knelpunten en terugmeldplicht met betrekking tot de beide UBO-registers (voor rechtspersonen/ondernemingen en voor trusts en fondsen voor gemene rekening) in Nederland.

Na het volgen van de cursus bent u goed op de hoogte van de huidige wetgeving op het gebied van witwassen en bent u in staat om risicobeleid te maken voor uw kantoor.

Meer info en inschrijven

Birgit Snijder-Kuipers

E-mail
Telefoon
(024) 361 24 09
Aanmelden