De universitaire opleider voor scherpe juristen

Gratis webinar Juridische implicaties van de sancties tegen Rusland

Datum
dinsdag 10 oktober 2023Plaats in agenda
Locatie
Online
Organisator
CPO (Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs)
Beschrijving

Voorkom het overtreden van de sancties tegen Rusland

Als reactie op de oorlog in Oekraïne zijn verschillende sancties tegen Rusland afgekondigd. Na ruim een jaar is al tien keer een sanctiepakket vastgesteld. Elke jurist en advocaat kan te maken krijgen met deze sancties, gewenst of ongewenst. Het is daarom goed om te weten waarop u moet letten, welke bronnen u moet raadplegen voor een goede due dilligence en welke jurisprudentie er inmiddels is.

De sancties zijn ingewikkeld en overlappen elkaar vaak. Er is nog weinig jurisprudentie omdat het allemaal nieuw is. Daarom zijn bepaalde begrippen nog niet uitgekristalliseerd. Ook de Guidance vanuit Brussel geeft vaak nog geen volledig antwoord. Specifiek voor juristen en advocaten komt hier nog een dilemma bij: het adviseren van gesanctioneerde partijen is zeer lucratief, maar wel verboden sinds het achtste sanctiepakket van 6 oktober 2022.

In het webinar komen de twee belangrijkste sanctieverordeningen tegen Rusland aan bod: bevriezing van tegoeden en economische middelen (EU 269/2014) en de sectorale sancties (EU 833/2014). Ook bespreken de docenten de Nederlandse jurisprudentie tot nu toe. Ze gaan in op de Fortenova (Sberbank)-uitspraken en de zaak tegen de gesanctioneerde Arkadi Volozh, voormalig CEO van zoekmachine Yandex, over het gekraakte pand aan de Vossiusstraat. De kwestie van bevriezen naar confisqueren komt eveneens aan bod. In de praktijk is dat een lastig vraagstuk.

Na afloop van het webinar bent u beter bekend met de twee belangrijkste sanctieverordeningen tegen Rusland. Ook heeft u meer inzicht gekregen in de risico's die kleven aan het bijstaan van een gesanctioneerde persoon of entiteit.

Meer info & bekijken

Juridische implicaties van de sancties tegen Rusland

E-mail
Telefoon
(024) 361 24 09
Aanmelden

Doelgroep: Juristen, advocaten, notarissen, accountants
Niveau: Actualiteiten
Datum en tijd: 10 oktober 2023 | of na 10 oktober 2023 op een zelfgekozen moment
PO Punten: aan dit webinar zijn geen punten verbonden

Het CPO heeft kennisdeling voor de rechtspraktijk hoog in het vaandel staan. Daarom bieden we geregeld gratis kennis en inspiratie via de CPO Academy, het kennisplatform van het CPO. CPO-cursisten, docenten, relaties en overige belangstellenden kunnen kosteloos deelnemen aan dit speciale webinar.

Meer info & bekijken