Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Namens het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen:

  • Mr. M.J.T.M. Alberts
  • Mr. R. Pasanea
  • Mr. J.M.F. Seligmann
  • Mr J. Spanbroek, voorzitter

Namens de deelnemende universiteiten:

  • Prof. mr. M.A. Verbrugh (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Mr. dr. W. Weterings (Universiteit van Tilburg)
  • Prof. mr. B.A. Schuijling (Radboud Universiteit Nijmegen) secretaris/penningmeester
  • Mw. mr. C.J.S. Vrendenbarg (Universiteit Leiden)