Hoofddocenten

Blok A: Communicatieve vaardigheden - Mw. mr. M.H. Hehemann

Mw. mr. M.H. Hehemann is docent/vakgroepcoördinator ondernemingrecht, ambtelijk secretaris bezwarencommissie personeel HHS en voormalig advocaat en bedrijfsjurist.

Blok B: Contractenrecht I - Prof. mr. M.H. Wissink

Prof. mr. M.H. Wissink is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen

Blok C: Contractenrecht II - Prof. mr. M.H. Wissink

Prof. mr. M.H. Wissink is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen

Blok D: Ondernemingsrecht - Prof. dr. E.P.M. Vermeulen

Prof. dr. E.P.M. Vermeulen is hoogleraar aan de Tilburg University en vice-president corporate legal department bij Philips International BV te Amsterdam

Blok E: Compliance - Mr. L.W.H. Penders

Mr. Penders is Chief Compliance & Privacy Officer bij Akzo Nobel te Amsterdam

Blok F: Overige vakken - Prof. mr. A.A. Quaedvlieg & Mr. dr. J.H.G. van den Broek

Prof. mr. A.A. Quaedvlieg is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en partner bij Klos, Morel, Vos & Reeskamp te Amsterdam

Mr. dr. J.H.G. van den Broek is senior legal counsel bij de VNO-NCW en MKB Nederland te Den Haag