Doel opleiding

De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen is dé bedrijfsjuridische opleiding voor bedrijfsjuristen en bedrijfsjuridisch adviseurs in de beginfase van hun loopbaan. De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen biedt u een verbreding en verdieping van uw kennis aan op een breed scala van voor de bedrijfsjurist relevante rechtsgebieden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het toepassen van deze kennis in de praktijk en aan het aanleren van praktische vaardigheden: onderhandelen, snel en bondig adviseren en het schrijven van adviezen.

De beroepsopleiding bedrijfsjuristen beslaat ongeveer tien maanden (117 cursusuren, 19 opleidingsdagen) en wordt afgesloten met een mondeling examen.

Na afronding van de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen:

  • heeft de deelnemer grondige kennis van de voor het primaire werkgebied van de bedrijfsjurist relevante rechtsgebieden en hun onderlinge samenhang en kan de deelnemer deze kennis zelfstandig toepassen op complexe bedrijfsjuridische vraagstukken. De deelnemer kan in het kader hiervan juridische vraagstukken analyseren en interpreteren en de juiste en kritische vragen stellen. Daarbij is de deelnemer in staat om beargumenteerd en praktijkgericht te adviseren (zowel in woord als geschrift), juridische producten op te stellen, te overtuigen en te onderhandelen met partijen waarbij de belangen van het bedrijf en de maatschappelijke belangen worden afgewogen.
  • heeft de deelnemer globale kennis van de rechtsgebieden die niet tot het primaire werkgebied van de bedrijfsjurist behoren en is de deelnemer in staat om met deze kennis juridische vraagstukken op deze rechtsgebieden te onderkennen en hierin bij eenvoudige vraagstukken beargumenteerd en praktijkgericht te adviseren.
  • is de deelnemer zich bewust van zijn/haar positie als bedrijfsjurist binnen de organisatie en is de deelnemer in staat zelfstandig in zijn/haar oordeelsvorming ethische perspectieven te betrekken.

Meer weten? Raadpleeg de studiegids voor meer informatie over de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen.