Opzet

De onderwijsmethode is gebaseerd op de behandeling van casus. Het accent ligt op de actieve inbreng van deelnemers.

Voorafgaand aan de doorgaans tweewekelijkse bijeenkomsten bestudeert u het cursusmateriaal en bereidt u opdrachten voor. Tijdens de bijeenkomsten wordt de materie behandeld mede aan de hand van voorbereide opdrachten. Bij elke bijeenkomst levert u ter beoordeling huiswerk in (voorafgaand aan dan wel na afloop van een bijeenkomst). De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen wordt afgesloten met mondeling examen.

Gedurende de opleiding heeft u de beschikking over een digitale leeromgeving, die u niet alleen steeds van de meest actuele informatie voorziet, maar ook in staat stelt om op elke gewenste plaats en tijd over het speciaal voor de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen vervaardigde studiemateriaal te beschikken.

Een globale indicatie van de minimale tijd die aan naast de bijeenkomst zelf besteed moet worden, komt neer op gemiddeld:
- 6 à 8 uur bestuderen literatuur en lesmateriaal;
- 6 à 8 uur uitwerking huiswerkopdrachten.

De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen beslaat ongeveer tien maanden (117 cursusuren, 19 opleidingsdagen) en gaat van start met een tweedaagse bijeenkomst (inclusief overnachting) in een conferentieoord. De overige bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht.

Meer weten? Raadpleeg de studiegids voor meer informatie over de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen.