Programma

Blok A: Communicatieve vaardigheden

Communicatieve vaardigheden

21

Het schrijven van adviezen

9

Blok B: Contractenrecht I

Onderhandelen en binding aan het contract

3

Elektronisch contracteren

3

Algemene voorwaarden

3

Tekortschieten in de uitvoering van de overeenkomst

3

Remedies

3

Contracten maken en beoordelen

3

Blok C: Contractenrecht II

Financiering en zekerheden

3

Faillissementsrecht

3

Aansprakelijkheid

3

Internationale contracten

3

IPR en Internationale geschillen

3

Arbeidsrecht

3

Blok D: Ondernemingsrecht

Ondernemen in het digitale tijdperk

3

Aansprakelijkheid, besluitvorming en vertegenwoordiging

3

Financiële verslaggeving

3

Financiering van de onderneming door aandeelhouders

3

Joint ventures en andere vormen van samenwerking

6

Blok E: Compliance

Introductie Compliance

3

Mededingingsrecht

3

Fraude en anti-corruptie

3

Onderzoeken

3

Privacy

3

Duurzaamheid en aansprakelijkheid

3

Blok F: Overige vakken


Intellectuele eigendom - Merkenrecht
Intellectuele eigendom - Auteursrecht en Reclamerecht


3
3

Algemeen overzicht bestuursrecht

3

Hoofdlijnen omgevingsrecht

3

Aanbestedingsrecht

3

TOTAAL

117

Wijzigingen voorbehouden