Inschrijven

De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen start tweemaal per jaar, in maart en september.

U kunt zich tot en met 5 juli 2024 inschrijven voor opleiding BB24-2 (start september 2024). Deze gaat van start bij voldoende aanmeldingen.

U vindt het programma hier.

U kunt zich hier online inschrijven voor de beroepsopleiding bedrijfsjuristen.

inschrijven

Leden van het NGB (Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen) en leden van de NeVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs) krijgen voorrang bij toelating tot de opleiding. Indien u lid bent van het NGB of NeVOA, dan dient u een bewijs van lidmaatschap te overleggen. Mocht u geen lid kunnen worden van één van deze organisaties, dan kunt u de afwijzing aan het CPO zenden. Toelating tot een opleiding is verder afhankelijk van de lengte van de eventuele wachtlijst, werkervaring en datum van aanmelden.