Kosten

De cursusprijs bedraagt in 2024 € 7.595,00 exclusief BTW. Verplichte literatuur dient door de deelnemers te worden aangeschaft. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 250.

Inschrijving is alleen mogelijk voor de gehele opleiding. Na toelating tot de opleiding kan de deelnemer kosteloos annuleren tot 8 weken voor aanvang van de opleiding. Bij annulering tussen 8 en 6 weken voor aanvang van de opleiding zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bedragen 25% van het cursusgeld. Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvang van de opleiding is 50% van het cursusgeld verschuldigd.

Indien 3 weken of korter voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd, is het gehele cursusgeld verschuldigd. Indien de deelnemer annuleert, maar zelf voor een geschikte vervanger zorgt, zijn geen gelden verschuldigd. Of de vervanger geschikt is, wordt beoordeeld door het Bureau SBB.