Toelatingsprocedure

Doelgroep
De primaire doelgroep van de beroepsopleiding bedrijfsjuristen wordt gevormd door bedrijfsjuristen die minimaal zes maanden tot drie jaar werkzaam zijn als bedrijfsjurist.

Opleidingsvereisten
Om te kunnen worden toegelaten tot de beroepsopleiding bedrijfsjuristen is vereist dat de bedrijfsjurist de hoedanigheid van meester in de rechten heeft verkregen door het met goed gevolg afleggen van het doctoraal examen aan een Nederlandse Universiteit dan wel de graad van masters of laws heeft verkregen door het met goed gevolg voltooien van een masteropleiding in de rechtsgeleerdheid aan een Nederlandse Universiteit dan wel een door het bestuur daaraan gelijkwaardig geachte universitaire studie in het buitenland heeft gevolgd.

Voorrang bij toelating
Leden van het NGB (Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen) en leden van de NeVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs) krijgen voorrang bij toelating tot de opleiding. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen in de opleiding gereserveerd voor niet-leden (deelnemers die geen lid kunnen worden van het NGB danwel de Nevoa). De wachttijd voor niet-leden is daardoor in de regel langer dan voor NGB- en NeVOA-leden. Toelating tot een opleiding is verder afhankelijk van de lengte van de eventuele wachtlijst, werkervaring en datum van aanmelden.

Inschrijven
De beroepsopleiding bedrijfsjuristen gaat in beginsel twee maal per jaar van start; in februari/maart en in september. Wanneer u zich inschrijft voor de beroepsopleiding bedrijfsjuristen ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Indien u kunt worden toegelaten tot een opleiding, wordt u hierover twee maanden voor aanvang van de opleiding geïnformeerd.