BGJ-modules

Het is mogelijk u in te schrijven voor een BGJ-module. De toelatingscriteria zijn gelijk aan die van inschrijvingen voor de gehele opleiding.

In beginsel worden twee kandidaten per module toegelaten. Daarna komen aanmeldingen voor de modules op een wachtlijst. Na de sluitingsdeadline voor het inschrijven voor de volledige opleiding wordt bezien of de module-inschrijvingen nog kunnen worden toegelaten.

Het materiaal wordt digitaal verstrekt. De benodigde boeken dient u zelf aan te schaffen.

Na het volgen van een module (aanwezigheid en huiswerk) ontvangt u een bewijs van deelname met een overzicht van aanwezigheid en huiswerkbeoordelingen.

Module 1:

Versterken van het juridisch fundament voor de gemeentejurist

 • Staatsrechtelijke kernbegrippen
 • Gemeentelijke organen raad, college en burgemeester
 • Beinvloeden in het krachtenveld van de gemeentejurist
 • Adviesprocessen
 • Normering van het bestuurshandelen
 • Algemene begrippen bestuursrecht

6 dagdelen
€ 1.820 (excl. btw)

Meld u aan voor Module 1

Module 2:

Verkenning en verdieping diverse juridische velden

 • Verordenende bevoegdheid
 • Techniek van de regelgeving
 • Openbare ordehandhaving
 • Handhaving
 • Het bestuursrechtelijke geding incl. voorlopige voorziening
 • Bestuursrechtelijke voorprocedures
 • Sociaal domein
 • Omgevingswet

8 dagdelen
€ 2.290 (excl. btw)

Meld u aan voor Module 2

Module 3:

De gemeente als contractspartner

 • Overheidsaansprakelijkheid I (nadeelcompensatie)
 • Overheidsaansprakelijkheid II (schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad)
 • Contracteren I
 • Contracteren II
 • Onderhandelingsprocessen en de essentie van mediation
 • Vergroten effectiviteit onderhandelingskracht

6 dagdelen
€ 1.820 (excl. btw)

Meld u aan voor Module 3

Module 4:

Verbreding van uw speelveld op inhoud & vaardigheid

 • Europees en nationaal aanbestedingsrecht (inclusief de Wet Markt en Overheid)
 • Europees recht (incl. de Dienstenrichtlijn) en staatssteunrecht
 • Privacyaspecten (in het sociaal domein)
 • Effectief procederen; samenspel bij de bestuursrechter
 • De juridische adviseur in de praktijk; klant aan tafel (incl. een rollenspel met een bestuurder)

5 dagdelen
BGJ-23: € 1.460 (excl. btw)

BGJ-24: € 1.580 (excl. btw)

Meld u aan voor Module 4

Voor de inhoud van de modules wordt u verwezen naar het programma van de gehele BGJ-opleiding.