Opzet

De beroepsopleiding omvat vier modules in een periode van negen maanden. Ter afsluiting wordt een mondeling examen afgenomen. Er wordt gewerkt met een attractief aanbod van werkvormen. Van deelnemers wordt actieve participatie verwacht, onder andere door inbreng van eigen casuïstiek en werkervaringen.

Presentaties door docenten

Ter versterking van de inhoudelijke expertise. De docent betrekt daarbij zijn/haar ervaringen in de werkpraktijk. Voorafgaand ontvangen deelnemers literatuur ter voorbereiding.

Behandeling van praktijkcasuïstiek

Deelnemers wordt gevraagd aan de hand van casuïstiek de bijeenkomsten voor te bereiden. Aan de hand van de uitwerkingen worden tijdens de bijeenkomsten de belangrijkste onderwerpen uit het onderwijsmateriaal besproken.

Momenten van intervisie en reflectie

Deelnemers ontwikkelen onder begeleiding van de docent een attitude (kennis en ontvankelijkheid) waar het gaat om samenhang van ontwikkelingen en afhankelijkheidsrelaties.

Vaardigheidstrainingen

Ambtelijke lijnen maar ook de dynamiek aan politiek/bestuurlijke zijn de eisen veel van de kwaliteiten van de gemeentejurist. Tijdens de diverse fases van beleidsprocessen combineert hij rollen als adviseur, waakhond, initiator en reflector in steeds wisselende contexten en netwerken.

Het vaardighedenonderwijs heeft tot doel deelnemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van het eigen gedragsrepertoire (rollen), met als doel de effectiviteit van bijvoorbeeld adviezen of projectvoorstellen in de dagelijkse beroepspraktijk te verbeteren.

Docenten

De docenten zijn professionals uit de wetenschap en de gemeentelijke beroepspraktijk. De hoofddocenten voor de juridische inhoudelijke onderdelen zijn Mr. T.E.P.A. Lam, senior docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Advocaat bij Hekkelman, en Prof. mr. S.A.J. Munneke, hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De vaardighedenhoofddocent is I.M. Eichhorn MBA LLB BSc, partner en trainer bij ImpactAll

Doel en opzet Beroepsopleiding Gemeentejuristen (pdf, 192 kB)


75_punten