Kopie van Programma Beroepsopleiding Gemeentejuristen 2023

Behalve aan algemeen gefundeerde onderwerpen besteedt de BGJ ook aandacht aan de bijzonder thema-onderwerpen sociaal domein en de omgevingswet. De docenten bespreken wat actuele ontwikkelingen voor gemeenten betekenen zoals de Noodwet tot crisisrecht, het arrest Didam en de doorwerking van het vertrouwensbeginsel. Het aanleren van de vereiste vaardigheden is met expliciete aandacht voor oplossingsgerichtheid en beroepsattitude geïntegreerd in de onderdelen die kennis en strategisch inzicht bevorderen.

De opleiding kent een huiswerkmethode met praktijkcasuïstiek en wordt afgesloten met een examen.

De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht.


Module 1:
Versterken van het juridisch fundament voor de gemeentejurist


16 september 2024

 • Staatsrechtelijke kernbegrippen
  Prof. mr. J.L.W. Broeksteeg, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit
 • Gemeentelijke organen raad, college en burgemeester
  Prof. mr. J.L.W. Broeksteeg, voornoemd

14 oktober 2024

 • Beinvloeden in het krachtenveld van de gemeentejurist
  Drs. D. Kramer, zelfstandig adviseur bij DKSC te Rotterdam
 • Adviesprocessen
  I.M. Eichhorn MBA LLB BSc, partner/trainer bij ImpactAll te Utrecht
  Drs. D. Kramer, voornoemd

DKF_0550Docent Dafir Kramer: "Je effectiviteit als gemeentejurist is mede afhankelijk van de mate waarin je in staat bent te begrijpen hoe verschillende dynamieken in het krachtenveld een rol spelen in de praktijk van juridische advisering. Daarnaast zijn communicatie- en adviesvaardigheden belangrijk om de stap te maken van ‘gelijk hebben’ naar ‘gelijk krijgen’. In de vaardigheidsmodules staan we stil bij relevante achtergronden en theorieën in dat kader. Maar bovenal bieden we de mogelijkheden je vaardigheden, gerelateerd aan casussen die veelvuldig in je praktijk voorkomen, te oefenen en verder te ontwikkelen."

4 november 2024

 • Normering van het bestuurshandelen
  Nader bekend te maken
 • Algemene begrippen bestuursrecht
  Mr. J.R. van Angeren, advocaat/partner Stibbe te Amsterdam

Module 2
Verkenning en verdieping diverse juridische velden


25 november 2024

 • Verordenende bevoegdheid
  Prof. mr. G. Boogaard, bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit van Leiden
 • Techniek van de regelgeving
  Prof. mr. G. Boogaard, voornoemd

16 december 2024

 • Openbare ordehandhaving
  Mr. M.A.D.W. de Jong, hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit
 • Handhaving 
  Mr. T.E.P.A. Lam, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen te Nijmegen
  senior docent bestuursrecht aan de Radboud Universiteit

_MG_9001Docent Rian de Jong: "Het openbare-orderecht is voortdurend in ontwikkeling en dat brengt voor grote en kleine gemeenten in het gehele land nieuwe uitdagingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de betoging bij de intocht van Sint in Staphorst, de perikelen rond acties van klimaatactivisten en boeren en de langdurige protesten van woonwagenbewoners en anti-abortusactivisten. Daarnaast experimenteren gemeenten met instrumenten om digitaal aangejaagde ordeverstoringen aan te pakken. De eerste rechterlijke uitspraak laat zien dat er vooralsnog op dit vlak weinig mogelijkheden zijn, maar er is hoger beroep aangetekend en ook in de Tweede Kamer wordt hierover verder gediscussieerd. En hoe om te gaan met het toenemende aantal beschietingen van woonhuizen als gevolg van conflicten tussen (vooral) drugscriminelen? Burgemeesters lossen dit nu op door woningsluiting op basis van een noodbevel maar inmiddels is een wetsvoorstel tot wijziging van art. 174a Gemeentewet aanhangig om hiervoor een meer geschikte wettelijke basis te scheppen. Tijdens de opleiding gaan we nader in op deze en andere openbare-ordeproblemen die in de praktijk regelmatig voorkomen."

13 januari 2025

 • Het bestuursrechtelijke geding incl. voorlopige voorziening
  Mr. T.E.P.A. Lam, voornoemd
 • Bestuursrechtelijke voorprocedures 
  Mr. M. Copier, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen te Nijmegen

27 januari 2025

 • Sociaal domein
  Mr. dr. B. Wallage, advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht en universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam
 • Omgevingswet 
  Mr. S. Hillegers, docent bestuursrecht aan de Radboud Universiteit
  Mr. M. Copier, voornoemd


Module 3
De gemeente als contractspartner


17 februari 2025

 • Overheidsaansprakelijkheid I (nadeelcompensatie)
  Prof. mr. M.K.G. Tjepkema, hoogleraar bestuursrecht aan de Radboud Universiteit
 • Overheidsaansprakelijkheid II (schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad)
  Mr. dr. B.J.P.G. Roozendaal, advocaat-partner bij AKD te Breda

17 maart 2025

 • Contracteren I
  Prof. mr. G.A. van der Veen, advocaat-partner bij AKD te Rotterdam en hoogleraar milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Contracteren II
  Mr. A.H.J. Hofman, advocaat bij Boels Zanders NV te Eindhoven

Foto AnoukDocent Anouk Hofman: "Tijdens de cursusdag 'Contracteren' staan we stil bij belangrijke aspecten van het contracten-recht en de bijzondere positie van de overheid daarbinnen. Naast algemene thema’s als de vertegenwoordigingsbevoegdheid en de doorwerking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt ruim aandacht besteed aan actuele thema’s die de gemeentepraktijk direct raken. Denk aan de gevolgen van het Didam-arrest bij gronduitgifte en de doorwerking van het vertrouwensbeginsel in contractuele verhoudingen. Het doel is om de deelnemers de 'kunst van het contracteren' eigen te laten maken."

24 maart 2025

 • Onderhandelingsprocessen en de essentie van mediation
  I.M. Eichhorn MBA LLB BSc, voornoemd
  Drs. D. Kramer, voornoemd
 • Vergroten effectiviteit onderhandelingskracht
  I.M. Eichhorn MBA LLB BSc, voornoemd
  Drs. D. Kramer, voornoemd


Module 4
Verbreding van uw speelveld op inhoud & vaardigheid


14 april 2025

 • Europees en nationaal aanbestedingsrecht (inclusief de Wet Markt en Overheid) 
  Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers, advocaat-partner bij AKD te Brussel/Breda en bijzonder hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit
 • Europees recht (incl. de Dienstenrichtlijn) en staatssteunrecht
  Mr. M. de Wit, advocaat bij AKD te Brussel

AKD-Kuijpers-2-Edit (5)Docent Pieter Kuypers: "Het aanbestedingsrecht kent een opvallende ontwikkeling: de gelijkheids- en transparantiebeginselen die van oorsprong vooral een grote invloed hebben gehad op de eisen die aan gemeenten worden gesteld bij het opstellen van aanbestedingsstukken, heeft nu ook door de 'Vlaardingen zaak' en het 'Didam arrest' een sterke invloed op de verdeling van schaarse rechten en in het bijzonder de verkoop van vastgoed. Deze ontwikkeling komt aan bod tijdens de cursusdag. Daarnaast is voor de gemeenten de komst van het Internationaal Aanbestedings Instrument (IAI) en de Foreign Subsidies Regulation (FSR) van groot belang voor de gemeentelijke praktijk."

6 mei 2025

 • Privacyaspecten (in het sociaal domein)
  Mr. B. Bekenkamp, adviseur bij Privacy Company te Den Haag
 • Effectief procederen; samenspel bij de bestuursrechter
  I.M. Eichhorn MBA LLB BSc, voornoemd

27 mei 2025

 • De juridische adviseur in de praktijk; klant aan tafel (incl. een rollenspel met een bestuurder)
  I.M. Eichhorn MBA LLB BSc, voornoemd
  Drs. D. Kramer, voornoemd


Examen

23 juni 2025 (locatie: Nijmegen of Utrecht)

Er kunnen nog wijzigingen optreden in het programma.


PWO 75

Het PWO-puntenstelsel is een voor de juristen van het Rijk ontworpen puntensysteem voor het opleidingsbeleid. Dit systeem wordt toegepast op rijksniveau sinds 2013. Het Rijk heeft verklaard dat andere overheden zoals gemeenten het systeem mogen overnemen. In dit systeem maken de juristen jaarlijks afspraken met hun leidinggevenden over het op peil houden van de vakbekwaamheid. Het PWO ondersteunt bij het maken en evalueren van die afspraken. Uw leidinggevende bepaalt of deze punten ook daadwerkelijk toegekend worden. De helft van de punten wordt in het eerste jaar behaald en de andere helft in het tweede jaar. Bij deelname aan de 25 dagdelen (exclusief examen en huiswerkverplichting) van de Beroepsopleiding Gemeentejuristen worden in twee jaar de punten ruim behaald.