Raad van Advies

De Raad van Advies heeft tot taak het Algemeen Bestuur van advies te dienen. De advisering richt zich op:

 • het competentieprofiel van de gemeentejurist (kennis, vaardigheden, attitude)
 • actuele ontwikkelingen in het gemeentelijk (juridisch) landschap
 • de gevolgtrekking van a. en b. waar het het curriculum van BGJ betreft.

In de Raad van Advies hebben de volgende personen zitting:

 • Mr. L.J. Verhulst (voorzitter)
  Gemeente Ede
 • Mr. J. Beks
  Gemeente Arnhem
 • Prof. mr. G. Boogaard
  Universiteit Leiden
 • Mr. P.C. van Doorn
  Gemeente Utrecht
 • Mr. M. van Genugten
  Gemeente Amsterdam
 • Mr. M.E. van der Helm
  Gemeente Leeuwarden
 • Mr. M. Hertzdahl
  Gemeente Enschede
 • Mr. H.H.W.M. Jacobs
  Gemeente Helmond
 • Mr. A.P.E. Jaquet
  Gemeente Dordrecht
 • Mr. H. Knibbe
  Gemeente Ede
 • Mr. E. Poldervaart
  VNG
 • Mr. S.E. Schilder Spel
  Gemeente Etten-Leur
 • Mr. drs. R.J. Westerhof
  Gemeente Apeldoorn