"De Beroepsopleiding Gemeentejuristen heeft mij veel juridische rijkdom opgeleverd"

Marcel Nieuwenhuis

De rol van gemeentejurist is de afgelopen jaren veranderd naar een meer dynamische adviesfunctie. Marcel Nieuwenhuis, juridisch adviseur bij de gemeente Maashorst, stelt dat de opleiding daar goed bij aansluit. Er is veel aandacht voor vakkennis, gecombineerd met de vaardigheden voor die veranderde rol.

“De rol van jurist binnen de gemeentelijke (en provinciale) overheid is de afgelopen jaren veranderd. Je wordt niet meer alleen betrokken bij formeel juridische vraagstukken, maar je vervult nu ook een meer dynamische adviesfunctie. Daarin wordt van je verwacht dat je in brede zin meedenkt over grote organisatievraagstukken en ontwikkelingen. Juridische rechtmatigheid staat prominenter op de agenda binnen overheidsorganisaties. Daaraan kun je als jurist vanuit een actieve rol een belangrijke bijdrage leveren. De beroepsopleiding Gemeentejuristen sluit goed aan bij deze ontwikkeling. Het is een gedegen opleiding waarin veel aandacht is voor de benodigde vakkennis, gecombineerd met vaardigheden zoals onderhandelen, bemiddelen, beïnvloeden en gesprekstechnieken. Vaardigheden die je nodig hebt voor die veranderde rol van juristen.”

Brede scope

“In de opleiding rechtsgeleerdheid wordt minder specifiek ingegaan op de vakgebieden waarmee je dagelijks te maken hebt binnen de gemeentelijke overheid. In de Beroepsopleiding Gemeentejuristen doe je daarmee specifieke kennis op die goed past bij je rol als gemeentejurist. Het is daarmee een mooie aanvulling op de master rechtsgeleerdheid. De brede scope door de gemeentelijke organisatie heen die de Beroepsopleiding biedt, vormt ook een goede basis voor het behandelen en beoordelen van juridische vraagstukken die specifieke vakgebieden overstijgen. Dit kan gaan om aansprakelijkheidsstellingen, contracteren en aanbestedingsrecht, maar ook privacyvraagstukken binnen het sociaal domein. In de opleiding is ook de nodige aandacht voor actuele wetsontwikkelingen zoals de Omgevingswet. Mijn ervaring is ook dat de docenten maatwerk leveren. In mijn opleidingsgroep hebben we bijvoorbeeld nadrukkelijk stilgestaan bij de Wet open overheid. Dat is heel waardevol voor mijn dagelijkse praktijk.”

Sterkere positie in de organisatie

“De Beroepsopleiding Gemeentejuristen heeft eraan bijgedragen dat ik een sterkere positie kan innemen in de organisatie. Ik ben me meer bewust van de verschillende rollen die ik in het proces kan vervullen: van expert tot partnerschap. Ook kan ik die rollen weloverwogen aannemen. Naast een verbreding, en in een aantal gevallen ook een verdieping van mijn kennis van bepaalde rechtsgebieden, kan ik ook de vaardigheden uit de praktijkmodulen toepassen. Hierdoor ben ik in veel gevallen de juiste gesprekspartner voor medewerkers en bestuurders.”

Netwerk

“De Beroepsopleiding Gemeentejuristen is een pittige opleiding die de nodige tijdsinvestering vraagt, maar die is het absoluut waard. De opleiding heeft mij veel juridische rijkdom opgeleverd. En dat niet alleen. Negen maanden lang met andere deelnemers aan dezelfde vraagstukken werken, zorgt ook voor verbinding onderling. Het heeft mij daarmee ook een waardevol netwerk opgeleverd. Ook buiten de opleiding om kunnen we vragen aan elkaar voorleggen en inventariseren we wie bijvoorbeeld naar een bepaald congres gaat. Het is mooi dat die band door de opleiding is ontstaan.”

Marcel Nieuwenhuis is juridisch adviseur Team HR & Juridische Zaken van de gemeente Maashorst.