"Door de Beroepsopleiding Gemeentejuristen heb ik als professional meer zelfvertrouwen gekregen"

Malu Hertzdahl

Wees trots op je beroep als gemeentejurist en investeer in de kennis die daarvoor nodig is. Dat stelt Malu Hertzdahl, senior strategisch adviseur en juridisch controller bij de gemeente Enschede. De opleiding heeft haar als professional meer zelfvertrouwen gegeven.

“De Beroepsopleiding Gemeentejuristen heeft mij veel gebracht. Het belangrijkste is dat het me vooral zelfvertrouwen als professional heeft gegeven. Ik had een aantal jaar als jurist gewerkt, maar liep er tegenaan dat ik niet altijd zeker was over mijn adviezen. Als beginnend jurist wilde ik graag heldere en strakke kaders hebben, maar in de praktijk kwam ik erachter dat de oplossing voor een juridisch vraagstuk niet zwart of wit is. Daarmee moet je leren omgaan. Na de opleiding wist ik: ik ben een gemeentejurist, ik heb de juiste kennis en ik kan dit. Dat kwam ook terug in de adviezen die ik gaf. Die werden directer. Juristen hebben er een handje van om zich in te dekken in een advies met formuleringen als ‘in beginsel’ of ‘wellicht’. Voor mij vormde de kennis die ik had opgedaan in de opleiding de basis om met meer zekerheid te adviseren.”

Brede opleiding met diepgang

“Ik ben de Beroepsopleiding Gemeentejuristen gaan volgen omdat ik behoefte had aan een brede opleiding met diepgang. De opleiding heeft mij precies geboden wat ik nodig had. Het sloot perfect aan bij de brede werkzaamheden die ik verrichte als juridisch adviseur en secretaris van de commissie bezwaarschriften bij een kleine gemeente. Dat was een dubbelrol waarin ik met alle rechtsgebieden te maken had. Die kwamen ook terug in de opleiding: Bestuursrecht, Europees recht, maar ook handhaving en contractenrecht. Terugkijkend op mijn loopbaan ben ik nog steeds enthousiast over de opleiding en stel ik vast dat het mij verder heeft gebracht. Naast het werk van gemeentejurist heb ik ook andere, niet-juridische werkzaamheden verricht. Ik ben beleid gaan maken, ben mediator geweest en vervul nu een meer strategisch-juridische functie waarin ik de juridische kwaliteit bewaak en collegevoorstellen daarop toets. De kennis uit de Beroepsopleiding Gemeentejuristen heb ik steeds kunnen gebruiken.”

Toegespitst op het vak van gemeentejurist

“De opleiding is echt toegespitst op het vak van gemeentejurist. Je gaat de diepte in waarbij de basiskennis wordt voorondersteld. Een voorbeeld is het onderwerp ‘spontane vernietiging door de Kroon’. Dat houdt in dat een hoger bestuursorgaan lokale wetten en besluiten die je als gemeentebestuur neemt, kan vernietigen. Of het aanbestedingsrecht: waarop moet je in de gemeentelijke context expliciet letten? Zulke onderwerpen leer je niet op de universiteit, maar zijn wel belangrijk voor je praktijk. Ook hebben we veel casuïstiek besproken. Ik heb het als waardevol ervaren om dat met collega-juristen te doen. De opleiding wordt overigens ook aangepast aan ontwikkelingen die spelen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als digitalisering, ethiek en mediationvaardigheden. Zo blijft het curriculum up-to-date. Ik ben momenteel als lid van de Raad van Advies betrokken bij de opleiding. Vanuit die rol kan ik daarover adviseren. Daarin neem ik mijn praktijkervaring mee.”

Trots

“Mijn ervaring is dat tijdens de rechtenstudie het vak van gemeentejurist minder tot de verbeelding spreekt. Maar het is een prachtig vak. Wees er daarom trots op om gemeentejurist te zijn en investeer in de kennis die daarvoor nodig is. Het is een vak apart en het mooie is dat daarvoor dus ook al jarenlang een mooie beroepsopleiding bestaat. Binnen de gemeente Enschede gaan het komende jaar verschillende juridische trainees de opleiding volgen. We hebben voor hen een specifiek traineeprogramma ontwikkeld. Onderdeel van dat programma is dat ze de Beroepsopleiding Gemeentejuristen mogen volgen. Dat stond ook in de vacature. Het mooie is dat de juristen die we hebben aangenomen allemaal hebben aangegeven dat de mogelijkheid om deze te mogen volgen doorslaggevend was om te solliciteren.”

Malu Hertzdahl is senior strategisch adviseur en juridisch controller bij de gemeente Enschede.