"In de Beroepsopleiding Gemeentejuristen worden de vaardigheden direct op de materie toegepast"

Simone Fennell

De Beroepsopleiding Gemeentejuristen speelt in op de veranderende rol van een gemeentejurist: van het geven van alleen maar een juridisch oordeel naar een volwaardig adviseur. Docent Simone Fennell vertelt over de samenhang in het programma tussen de juridisch inhoudelijke onderwerpen en de vaardigheden van de gemeentejurist.

“Gemeentejuristen hebben te maken met veel verschillende rechtsgebieden. Ze moeten snel kunnen schakelen tussen deze thema’s en daarover ook snel kunnen adviseren. De Beroepsopleiding Gemeentejuristen draagt bij aan meer kennis en ervaring op de verschillende thema’s en levert vooral ook een mooie bijdrage aan de vaardigheden van een gemeentejurist. Dat is de rode draad in het programma.”

Oplossingsgericht denken

“De opleiding besteedt nadrukkelijk aandacht aan de vraag hoe je de boodschap op een goede en heldere manier overbrengt aan de ambtenaar die jou om advies vraagt. Als je net klaar bent met de rechtenstudie, ben je vaak geneigd om veel moeilijke woorden te gebruiken en in lange volzinnen te schrijven. In deze opleiding krijgt juist heldere communicatie veel aandacht. Dat geldt ook voor oplossingsgericht denken in plaats van alleen maar een juridisch vraagstuk beantwoorden. De opleiding speelt daarmee in op de veranderende rol van een gemeentejurist: van het geven van alleen maar een juridisch oordeel naar een volwaardig adviseur.  Die slag moet op veel plekken nog gemaakt worden.”

Gevarieerd aanbod

“Als gemeentejurist ben je het ene moment bezig met een schadezaak, het volgende moment moet je op een hoorzitting zijn en weer later verdiep je je in een zaak over privacy. Deze aandachtsgebieden zijn op zichzelf al zo groot dat het bijna onmogelijk is om alles goed te beheersen. De Beroepsopleiding Gemeentejuristen biedt wat dat betreft een gevarieerd aanbod. De hoofdthema’s waarmee je in de praktijk te maken krijgt komen aan bod zodat je in ieder geval op hoofdlijnen weet waarover het gaat. Je leert hoe je betrouwbare informatie kunt vinden en hoe je je onderwerpen snel eigen kunt maken als het geen vakgebied is waarmee je dagelijks moet werken. Gaat het om een onderwerp waarmee je normaliter niet veel te maken hebt, dan helpt het om snel weer up-to-date te zijn waardoor je in je dagelijkse werkzaamheden ook sneller aan de slag kunt. In de praktijk werkt het namelijk vaak zo dat wanneer je niet bekend bent met een bepaald thema, het lastig is om je daarin te gaan verdiepen. Ook zorgt de opleiding ervoor dat je in het werk goed kunt bepalen wat je zelf kunt doen en waarvoor je eventueel hulp moet inschakelen.”

Vaardigheden geïntegreerd

“De vaardigheden van een gemeentejurist worden in de verschillende onderdelen van de opleiding geïntegreerd behandeld. Dat de vaardigheden direct op de materie worden toegepast vind ik een sterk punt van deze opleiding. Bij het onderdeel privacy gaat een van de opdrachten bijvoorbeeld over een brief die een burger heeft gestuurd. Daarop moet een reactie geschreven worden. Die opdracht wordt dan niet alleen beoordeeld op de juridische inhoud maar ook op de vraag of het überhaupt een juridisch leesbare brief is. Snapt de burger wat er tegen hem gezegd wordt? We staan ook stil bij de vraag hoe de jurist zelf reageert op de brief. Burgers zijn namelijk geneigd om niet altijd even zorgvuldig te schrijven. Heb je het gevoel dat de burger iets onredelijks vraagt of zich onredelijk opstelt? Ben je geneigd om er tegenin te gaan? Maar ook: houd je voldoende rekening met het feit dat niet iedereen even mooi kan schrijven? Deze vaardigheden komen in alle onderdelen terug.”

Vakdocenten en examen

“De Beroepsopleiding Gemeentejuristen wordt inhoudelijk gedragen door vakdocenten. Periodiek bekijken we wat de waarde is van wat we aanbieden, of er genoeg overlap is tussen de activiteiten en of het vaardighedenvraagstuk voldoende terugkomt. De opleiding staat daarmee voor een bepaalde kwaliteit. Dat blijkt ook uit de opdrachten die de deelnemers tijdens de opleiding maken en het afsluitende examen. Door de onderlinge samenhang op vaardighedenniveau onderscheidt de opleiding zich nadrukkelijk van andere cursussen en masterclasses.”

Simone Fennell is docent bij de Beroepsopleiding Gemeentejuristen, trainer bij Privacy Company en senior privacy officer bij Rabobank.