Kosten en annuleren

De eerstvolgende Beroepsopleiding Gemeentejuristen start in september 2024 (BGJ-2024).

De prijs voor deelname aan de BGJ-2024 bedraagt € 6.400,00 (exclusief btw*).
Dit is inclusief alle kosten (o.a. het onderwijsmateriaal, drie verplicht voorgeschreven boeken, examen en consumpties). De cursusprijs wordt in twee termijnen voldaan, in september 2023 en januari 2024.

* De Wet op het btw-compensatiefonds biedt gemeenten en provincies het recht op een bijdrage uit het btw-compensatiefonds ter financiering van hen in rekening gebrachte omzetbelasting.

Inschrijving, toelating, annulering

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Toelating geschiedt volgens datum van ontvangst van het inschrijfformulier inclusief bijlagen.
Kosteloos annuleren is mogelijk tot vier weken voor aanvang van de opleiding. Bij annulering tussen vier en drie weken voor aanvang wordt de helft van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering later dan drie weken voor aanvang van de opleiding is géén restitutie mogelijk van de cursusprijs. Indien een ander in uw plaats kan deelnemen worden alleen administratiekosten in rekening gebracht (ter beoordeling aan de SBG).

Gezien de intensiteit is het maximum aantal deelnemers vastgesteld op 28.