Lustrumsymposium 24 april 2014

SBG Logo 10jaar logo bzk 4

In het kader van het tienjarig bestaan van de Beroepsopleiding Gemeentejuristen (BGJ) heeft de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen (SBG) in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betrokkenen uitgenodigd voor het symposium ‘Probleemoplossend Procederen?' op donderdag 24 april in de Gotische Zaal van het Paleis Kneuterdijk te Den Haag.

Gemeenten zijn in het leven geroepen om maatschappelijke problemen op te lossen. Toch raken ze vaak verzeild in juridische procedures met hun burgers waarbij die oplossing soms naar de achtergrond lijkt te verdwijnen. Tegelijk wordt tegenwoordig van overheden steeds meer verwacht dat ze problemen in gezamenlijkheid met die burgers oplossen of de oplossing juist aan burgers overlaten. Thema van dit symposium is het zoeken naar wegen om in elke fase van het bestuurlijk en juridisch proces de probleemoplossing voorop te blijven stellen.

Dagvoorzitter van het symposium was drs. W.J. Deetman, voorzitter van de SBG en lid van de Raad van State. De minister van BZK, dr. R.H.A. Plasterk, heeft een toespraak gehouden en de
wettenpocket app geïntroduceerd.

De overige sprekers waren achtereenvolgens:

Prof. mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens heeft ter gelegenheid van de viering van het tienjarig bestaan van de Beroepsopleiding Gemeentejuristen de bundel (pdf, 1,3 MB) 'De opleiding van de gemeentejurist' geschreven. Het eerste exemplaar is aan drs. W.J. Deetman overhandigd.

Programma (pdf, 48 kB)

Verslag symposium
http://prettigcontactmetdeoverheid.nl/samenwerken/bijeenkomsten/symposium-probleemoplossend-procederen

web AO 002 20140424 175web AO 005 20140424
web AO 006 20140424 web AO 053 20140424
web AO 024 20140424 web AO 022 20140424
web AO 034 20140424 web AO 035 20140424
web AO 074 20140424 web AO 093 20140424
web AO 105 20140424 web AO 106 20140424
web AO 132 20140424 web AO 184 20140424
web AO 066 20140424 web AO 169 20140424
web AO 083 20140424

web AO 203 20140424

web AO 078 20140424 web AO 084 20140424