Start Project Strategisch juridische opleidingsplannen voor gemeenten

Op 4 juni 2015 vond in Den Haag de startconferentie plaats van het Project Strategisch juridische opleidingsplannen voor gemeenten.

Dit is een samenwerkingsproject van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur (VJK) en de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen (SBG), waarin gemeenten worden uitgenodigd en gefaciliteerd om, hetzij individueel hetzij gezamenlijk met andere gemeenten, te werken aan een strategisch opleidingsbeleid voor hun gemeentejuristen. De VNG en zijn samenwerkingspartners bieden begeleiding en ondersteuning bij de formulering en de implementatie van het opleidingsbeleid.

Aan het project nemen vooralsnog achttien gemeenten deel, zowel grote - zoals Amsterdam en Almere - als kleinere - zoals Uden en Baarn. Tijdens de startconferentie gingen zij aan de hand van thema’s met elkaar in gesprek over welke stappen genomen moeten worden om te komen tot een strategisch juridisch opleidingsbeleid voor hun gemeente.

In het voorjaar van 2016 zullen de gemeenten hun plannen presenteren op een vervolgconferentie. De bedoeling is dat de bereikte resultaten voor alle Nederlandse gemeenten beschikbaar komen en zo lokale initiatieven stimuleren om tot een goed juridisch opleidingsbeleid te komen.

Het Project Strategisch Juridische opleidingsplannen wordt gesubsidieerd door de Stichting A+O Fonds Gemeenten. Als manager van de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen verzorgt het CPO het ambtelijk secretariaat van het project, het digitale platform dat voor het project is ingericht en communicatie en organisatie rondom het project.

programma startconferentie 4 juni (pdf, 151 kB)

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Verkaart, opleidingsmanager Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen, via 024-3612256 of m.verkaart@cpo.ru.nl.

o

z2