Toespraak burgemeester Wolfsen tijdens diploma-uitreiking BGJ-2010

BURGEMEESTER WOLFSEN PLEIT VOOR GROTERE DEELNAME AAN BEROEPSOPLEIDING GEMEENTEJURISTEN

Burgemeester mr. A. Wolfsen van Utrecht pleit voor een grotere deelname van gemeentejuristen aan de beroepsopleiding. Hij verwijst daarbij naar beroepsopleidingen voor onder meer advocaten en rechters, en naar de academie voor rijksjuristen. Ook vindt hij een vorm van permanente bijscholing voor gemeentejuristen op basis van een puntensysteem de moeite van het overwegen waard. 

wolfsen

Wolfsen deed zijn uitspraken tijdens een lezing in het kader van de Beroepsopleiding Gemeentejuristen op 20 juni 2011 in Utrecht. Op die dag vonden de afsluitende examens en de diploma-uitreiking plaats van de tiende leergang van de Beroepsopleiding Gemeentejuristen 2010. Van de 24 deelnemers die waren opgegaan slaagden er 22, waarvan 3 cum laude. 

Sinds 2002
De Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen biedt sinds 2002 een 9 maanden durende opleiding aan die een brede basis geeft aan kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede uitoefening van het beroep van gemeentejurist. Voorzitter van de stichting is drs. W.J. Deetman.