Beroepsopleiding Notariaat

Beroepsopleiding Notariaat

De Beroepsopleiding Notariaat is een opleiding voor de kandidaat-notaris in het begin van de beroepsuitoefening. Met een praktijkgerichte invalshoek worden in korte tijd algemene en specifieke vaardigheden, juridische kennis en beroepsattitude aangeleerd. Door middel van casuïstiek onderwijs kan de theorie in praktijksituaties worden toegepast.

Het doel van de opleiding is dat men, na voltooiing van de stage, goed voorbereid de algemene praktijk kan uitoefenen.

De beroepsopleiding kent twee pakketten: Pakket I bestaat uit tweewekelijkse bijeenkomsten gedurende een jaar. Pakket II bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten gedurende twee jaar. Elk Pakket wordt afgesloten met een mondeling examen.

De beroepsopleiding is vernieuwd!

Voor meer informatie en inschrijven ga je naar: BeroepsopleidingNotariaat.nl

Volg je de huidige beroepsopleiding dan vind je alle relevante informatie op deze site.

Over de Beroepsopleiding Notariaat

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de universiteiten van Leiden en Nijmegen zijn in 1987 gestart met de driejarige parttime beroepsopleiding notariaat. Daartoe werd opgericht de Stichting Beroepsopleiding Notariaat.

Sinds 1993 zijn de drie andere universiteiten met een notariële studierichting toegetreden tot dit samenwerkingsverband (VU Amsterdam, Groningen en Utrecht).

Docenten

De docenten zijn overwegend (kandidaat-) notarissen en docenten notarieel recht van diverse universiteiten. Hierdoor ontstaat een goed evenwicht tussen theorie en praktijk.