Algemeen

Beroepsopleiding Notariaat

De beroepsopleiding notariaat is een opleiding voor de kandidaat-notaris in het begin van de beroepsuitoefening. Met een praktijkgerichte invalshoek worden in korte tijd algemene en specifieke vaardigheden, juridische kennis en beroepsattitude aangeleerd. Door middel van casuïstiek onderwijs kan de theorie in praktijksituaties worden toegepast. Het doel van de opleiding is dat men, na voltooiing van de stage, goed voorbereid de algemene praktijk kan uitoefenen.

De beroepsopleiding kent twee pakketten: Pakket I bestaat uit tweewekelijkse bijeenkomsten gedurende een jaar. Pakket II bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten gedurende twee jaar. Elk Pakket wordt afgesloten met een mondeling examen.

De docenten die het onderwijs voor de SBN verzorgen zijn overwegend (kandidaat-)notarissen en docenten notarieel recht van diverse universiteiten. Hierdoor ontstaat een goed evenwicht tussen theorie en praktijk. Door middel van casuïstiek onderwijs kan de theorie in praktijksituaties worden toegepast.