Certificaat

Na het behalen van Pakket II van de Beroepsopleiding Notariaat ontvangt u een SBN-certificaat. Dit certificaat wordt éénmalig verstrekt.

In de lijn van het beleid van de universiteiten verstrekt de SBN geen duplicaat-certificaten. U heeft het certificaat niet nodig voor een eventuele benoeming tot notaris; de KNB registreert in de ledenadministratie welke kandidaat-notarissen de beroepsopleiding notariaat hebben behaald. Hebt u het certificaat voor een ander doel nodig, dan kan de SBN u desgevraagd een verklaring doen toekomen dat het certificaat is verstrekt door de SBN​.