Permanente educatie

Om te voldoen aan de permanente educatie verplichting dient de kandidaat-notaris die aan de Beroepsopleiding Notariaat deelneemt in het eerste jaar hiervan twee, door de KNB te organiseren, intervisiebijeenkomsten bij te wonen.

Voor de kandidaat-notaris die de Beroepsopleiding Notariaat heeft afgesloten geldt dat deze verplicht is om tijdens het resterende deel van de stage leeractiviteiten te ondernemen ten aanzien van:
a) de juridische vakinhoud
b) overige, niet juridische, competenties die van belang zijn voor een kwalitatief hoogwaardige beroeps- en praktijkuitoefening, waaronder management, financieel bestuur, commercie, digitalisering en communicatiez, en om deze leeractiviteiten vast te leggen in een persoonlijk opleidingsplan.

De informatie over de fase na afronding van de beroepsopleiding vindt u op Notarisnet.