Programma

De beroepsopleiding notariaat bestaat uit twee pakketten. Pakket I bestaat uit (in de regel) tweewekelijkse bijeenkomsten gedurende één jaar. Pakket II bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten gedurende twee jaar. Daarnaast wordt een gedeelte van de leerstof door middel van e-learning aangeboden. Elk pakket wordt afgesloten met een mondeling examen.