Pakket II

Communicatieve vaardigheden
Module 3 Beroepshouding, onafhankelijkheid en persoonlijke effectiviteit (6 uur)
Module 4 Commerciële vaardigheden + Business Case (6 uur)
Module 5 Communicatieve vaardigheden binnen kantoor + persoonlijke ontwikkeling (6 uur)
Module 6 Evaluatie persoonlijke ontwikkeling + presentatie Business Case (4 uur)

Ambtsuitoefening en Beroepshouding
Ethiek, tuchtrecht en beroepshouding II (6 uur)
Opstellen notariële product en formeel notarieel recht (12 uur)

Financiële kennis (12 uur)

Verdiepingsvakken
Naast bovengenoemde vakken van Pakket II kiest de deelnemer twee van de drie verdiepingsvakken (Familievermogensrecht, Onroerend goedrecht en Rechtspersonen- en vennootschapsrecht)

Familievermogensrecht
Dag 1  Beoordelen van bestaande regelingen in relatiecontracten en adviseren (4,5 uur)
Dag 2  Beoordelen van bestaande regelingen in testamenten en adviseren (4,5 uur)
Dag 3  Scheiden; echtscheidingsconvenant en verdeling gemeenschap (4,5 uur)
Dag 4  Overlijden; afwikkeling testament en verdeling nalatenschap (4,5 uur)

Onroerend goedrecht
Dag 1  Omzetbelasting en overdrachtsbelasting (6 uur)
Dag 2  Onroerend goedrecht & bestuursrecht (3 uur)
            Projectontwikkeling (3 uur)
Dag 3  Bedrijfsoverdracht, met name t.a.v. onroerend goed (3 uur)
            Huurrecht inzake bedrijfsruimte (3 uur)

Rechtspersonen- en vennootschapsrecht
Dag 1  Verdieping: Stichting, vereniging, coöperatie en owm (6 uur)
Dag 2  Commerciële samenwerkingsverbanden (6 uur)
Dag 3  Herstructureringen (6 uur)

Integratievakken
Bij elke verdiepingsvariant horen twee Integratievakken.

Integratievakken verdiepingsvariant FVR/OG:
Dag 1  Estate planning (6 uur)
Dag 2  Samenwerkingsverbanden (6 uur)

Integratievakken verdiepingsvariant FVR/RP:
Dag 1  Estate planning (6 uur)
Dag 2  Bedrijfsopvolging (6 uur)

Integratievakken verdiepingsvariant RP/OG:
Dag 1  Samenwerkingsverbanden (6 uur)
Dag 2  Bedrijfsopvolging (6 uur)

Totaal Pakket II:  100 uur