Toelatingsvereisten

Tot de beroepsopleiding notariaat kunnen alléén worden toegelaten kandidaat-notarissen, die ten minste een half jaar in de notariële praktijk werkzaam zijn. De toelating is afhankelijk van de datum van aanmelden, de datum van afstuderen en hoe lang de kandidaat werkzaam is als kandidaat-notaris. Wanneer er nog plaatsen zijn in een opleiding, kunnen ook kandidaat-notarissen met minder dan een half jaar werkervaring worden toegelaten.

Tot Pakket II kunnen alleen worden toegelaten kandidaat-notarissen die Pakket I met goed gevolg hebben afgerond. De groepsgrootte is zowel voor Pakket I als Pakket II ca. 24 personen. Er wordt in maart en in september met Pakket I gestart.

De cursussen kunnen worden gepland in Amsterdam, Nijmegen en Utrecht. Elk half jaar wordt aan de hand van de aanmeldingen bekeken waar de nieuwe groepen Pakket I starten.

Na het afronden van de beroepsopleiding notariaat en een uitstap uit het notariaat, bestaat de mogelijkheid om bij terugkeer in het notariaat bepaalde cursusonderdelen van de beroepsopleiding notariaat (tegen betaling) te volgen. Neem voor meer informatie hierover contact op met het CPO | Bureau SBN.